Nieuwe wet maakt huurwoningmarkt Bonaire transparanter

Den Haag – De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland voor Bonaire. De wet voorziet in de opstelling van een Huurcommissie die helpt bij geschillen, transparante huren en huurcompensatie voor huurders met een laag inkomen.

Door het woonwaarderingsstelsel (puntensysteem) in te voeren als toetsingskader voor huurwoningen, kan objectief bepaald worden of de gevraagde huur passend is bij de geboden woonruimte. Huurders en verhuurders kunnen geschillen hierover voorleggen aan de Huurcommissie: een onpartijdige organisatie die advies geeft en een bindende uitspraken doet.

Huurcompensatie

De woonlasten in Caribisch Nederland zijn hoog. Het substantieel verlagen daarvan draagt bij aan een betere inkomenssituatie van de inwoners van Bonaire. De invoering van de wet maakt een verbeterde huurcompensatie mogelijk in de sociale huursector voor mensen met lage inkomens. Dat betekent dat er minder inkomen hoeft te worden besteed aan woonlasten. Voor de particuliere huursector wordt deze maatregel nog onderzocht. De huurcompensatie wordt aan de sociale verhuurder verstrekt, die vervolgens een lagere huurprijs rekent.

Sint Eustatius en Saba

De wet zal ook gaan gelden voor Sint Eustatius en Saba, zodra zij de lokale regelingen voor een woningwaarderingstelsel en een huurcommissie in eilandverordeningen hebben uitgewerkt. De oorspronkelijke wet Huurwoningmarkt Caribisch Nederland is in april 2017 in het Staatsblad gepubliceerd en kan nu door de aangenomen wetswijziging op verschillende momenten per eiland worden ingevoerd.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.