Naar Bonaire uitgezonden ambtenaren moeten aan het Papiaments

Den Haag – Ambtenaren die vanuit Europees Nederland naar Bonaire worden uitgezonden moeten zich kunnen redden in het Papiaments. Dat blijkt de brief die minister Kajsa Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over de Bestuursafspraak Papiaments die zij en gedeputeerde Nina den Heyer vorige week hebben ondertekend.

De bewindsvrouw verbindt in haar brief ook een streefdatum waarop alle kinderen op Bonaire die school verlaten het Papiaments moeten kunnen spreken, lezen en schrijven: 2030.  “De Bestuursafspraak Papiaments erkent het Papiaments als een volwaardige en zelfstandige taal op Bonaire naast onder meer het Nederlands, Spaans en Engels. De bestuursafspraak heeft als doel het Papiaments te beschermen en te bevorderen en de positie van de taal, binnen de al bestaande wet- en regelgeving, verder te borgen”, schrijft Ollongren.

“Ook onderzoeken we de oprichting van een gezamenlijke organisatie die zich inzet voor de kwaliteit van de aan het Papiaments verbonden taal en cultuur. Daarnaast zetten we met de bestuursafspraak in op betere beheersing van het Papiaments door ambtenaren die naar Bonaire worden uitgezonden. Bovendien wordt een mogelijke route naar erkenning van het Papiaments onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden onderzocht. Hierbij zal ook gekeken worden naar het Papiaments in Nederland.”

Klik hier voor de gehele Bestuursafspraak Papiaments op Bonaire

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.