Kamerlid Kuiken: Stuur marineschip Karel Doorman naar ABC-eilanden

Den Haag – Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) maakt zich grote zorgen over de toename van het aantal coronabesmettingen op Aruba, Curaçao en Bonaire. Nu de ziekenhuizen op de eilanden hun grenzen hebben bereikt, ziet ze graag dat de Nederlandse regering opnieuw het marineschip Karel Doorman naar de Cariben stuurt.

De Karel Doorman is een ondersteuningsschip met onder meer een klein hospitaal aan boord. Toen zich vorig jaar april op Sint Maarten een grote corona-uitbraak voordeed werd het schip, het grootste van de marine, naar de Bovendwinden gedirigeerd.

Kuiken heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan de minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid , Welzijn en Sport) en staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties) om te horen hoe ernstig de situatie op de ABC-eilanden is. Ze vraagt ook of de regering overweegt om een PCR-plicht in te voeren voor alle reizigers met bestemming Nederland.

Hieronder alle vragen van Attje Kuiken:

1.         Kunt u aangeven hoeveel ziekenhuis opnames er op dit moment zijn door de Covid-19 besmetting op Bonaire?

2.         Hoeveel van deze ziekenhuisopnames verblijven op Bonaire en hoeveel verblijven elders? Hoeveel daarvan liggen op de afdeling intensieve zorg?

3.         Is het u bekend of er problemen zijn met het callcenter op Bonaire? Zo ja, ziet u mogelijkheden dit te verbeteren? En zo nee, bent u bereid hier navraag naar te doen?

4.         Wat is de stand van zaken met betrekking tot vaccinatie op Bonaire? Is er voldoende capaciteit beschikbaar omtrent de logistiek die verband houdt met het vaccineren?

5.         Kunt u aangeven hoeveel ziekenhuisopnames er op dit moment zijn door de Covid-19 besmetting op Curaçao? Hoeveel daarvan liggen op de afdeling intensieve zorg?

6.         Is het u bekend of er sprake is van maatregelen om de reguliere gezondheidszorg af te schalen op Curaçao? Zo ja, welke gevolgen heeft dit? En zo nee, bent u bereid hier navraag naar te doen?

7.         Is er een risico op overbelasting van de intensieve zorg, en zo ja, bent u bereid de ZMS Karel Doorman in te zetten om beschikbaarheid van zorg te waarborgen op de eilanden?

8.         Overweegt u voor reizigers vanaf Aruba, Curaçao en Bonaire naar Nederland tijdelijk een negatieve PCR-test verplicht te stellen? Zo nee, waarom niet?

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.