Faillissement van BOPEC kost overheid Bonaire $ 300.000

Kralendijk/Den Haag – Het faillissement van BOPEC komt Bonaire duur te staan: niet alleen gaan er aan directe en indirecte werkgelegenheid zo’n 150 banen verloren, het openbaar lichaam krijgt ook nog eens een rekening van (tenminste) 300.000 dollar gepresenteerd.

Donderdag zette de rechtbank op verzoek van bewindvoerder mr. Van Liere de surseance van betaling om in een faillissement. De nu als curator optredende Van Liere heeft het Bestuurscollege per brief verzocht een zogeheten boedelkrediet te verstrekken ter grootte van 3 ton.

Veiligheidsrisico’s

Het geld is nodig om tot en met april de “potentiële veiligheidsrisico’s beheersbaar te houden” en enkele schuldeisers waaronder Curoil, Telbo en Digicel te betalen. Van Liere wil een “skeleton crew” van 15 werknemers in dienst houden die 7 dagen per week 24 uur per dag voor de beveiliging zorgen en de installaties monitoren.

“Het onbeheerd achterlaten van BOPEC is geen werkbaar alternatief. De veiligheidsrisico’s ten aanzien van brand, lekkage van olie en/of sabotage kunnen zich dan onopgemerkt verwezenlijken, hetgeen absoluut voorkomen moet worden”, aldus Van Liere.

Onder druk

Inmiddels heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zich nadrukkelijk namens staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in de kwestie gemengd. Per brief wordt het Bestuurscollege onder druk gezet het door de curator gevraagde boedelkrediet te verstrekken en onmiddellijk 300.000 dollar over te maken.

“De heer Van Liere heeft aangegeven dat een boedelkrediet noodzakelijk is om de komende maanden op veilige wijze te kunnen overbruggen. Gelet op het feit dat een kleine groep medewerkers van BOPEC op verzoek van de General Manager, de heer Pinto, en deels uit loyaliteit al sinds januari zonder loon heeft doorgewerkt is het naar de mening van de ILT dringend nodig dat op zo kort mogelijke termijn een dergelijk boedelkrediet beschikbaar wordt gesteld”, schrijft de inspectie aan het BC.

Onaanvaardbaar

“Zonder uitbetaling van loon ontstaat zeer waarschijnlijk de situatie dat deze cruciale medewerkers niet langer bereid zullen zijn om gedurende de komende maanden zorg te blijven dragen voor de veiligheidssituatie bij BOPEC. Omdat er nog steeds een grote hoeveelheid stookolie is opgeslagen in twee gerenoveerde tanks, leidt dit tot onaanvaardbare risico’s voor het milieu, waaronder het nabijgelegen Washington Slagbaai National Park, en het personeel. Daarnaast is ook geld nodig voor verschillende andere essentiële posten, zoals diesel voor de generatoren.”

De ILT besluit haar brief aan het BC met het verzoek “op korte termijn positief te besluiten op het verzoek van de curator om een boedelkrediet van voldoende omvang beschikbaar te stellen.” Voor de periode maart/april gaat het om een bedrag van 300.000 dollar, zo heeft mr. Van Liere berekend. Of hij – met steun van de ILT – daarna opnieuw bij het BC aanklopt, laat hij in zijn brief in het midden. Wel schrijft hij “een redelijke kans te zien dat het OLB op lange termijn volledig terugbetaald zal kunnen worden.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.