Sint Maarten

Staten Sint Maarten niet onder indruk ultimatum Knops

Philipsburg – De Staten van Sint Maarten zijn niet onder de indruk van het ultimatum dat staatssecretaris Knops (BZK) heeft gesteld. Die wilde uiterlijk 18 maart een schriftelijke bevestiging dat de parlementariërs nog altijd achter het akkoord staan over de voorwaarden die Nederland verbindt aan voortzetting van de coronasteun.

Met zijn eis reageerde Knops op de aanklacht die een meerderheid van de Staten bij de VN heeft ingediend omdat zij vinden dat de handelwijze van Nederland koloniaal en racistisch is. De bewindsman heeft minister-president Jacobs laten weten de liquiditeitssteun op te schorten als er geen zekerheid over bestaat dat regering en parlement onverkort achter het in december gesloten akkoord staan.

Jacobs heeft per omgaande gereageerd, maar omdat haar antwoord op verschillende manieren kan worden uitgelegd staa, is nog onduidelijk of Knops voldoende gerustgesteld is. De Staten hebben zijn deadline genegeerd. In een debat met de premier maakten zij vrijdag duidelijk dat niet de Nederlandse bewindspersoon, maar zijzelf over hun agenda gaan.

Intussen heeft Knops met de premiers van Curaçao, Aruba en Sint Maarten gesproken over de voortgang van de rijkswet ter oprichting van het Caribische Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. Het advies van de Raad van State zal eerst in de Rijksministerraad worden besproken waarna het wetsontwerp – al dan niet aangepast – ter behandeling aan de vier parlementen wordt aangeboden.

De Staten van de CAS-landen kunnen via gedelegeerden aan het finale debat in de Tweede Kamer deelnemen en amendementen en moties indienen, maar meestemmen is er niet bij.

Lees hier de correspondentie tussen Knops en Jacobs

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.