Kon ta bai ku bo, Jeroen Recourt?

Voor de rubriek Kon ta bai ku bo? belt Dossier Koninkrijksrelaties met koninkrijksgenoten om te horen hoe het met ze gaat. Vandaag is dat Jeroen Recourt, voormalig rechter op Aruba en als Tweede Kamerlid van 2010 tot 2017 woordvoerder Koninkrijksrelaties voor de PvdA-fractie.

Con ta bay cu bo?*

“Tur cos bon. Danki!”

Bij de verkiezingen in 2017 kreeg de PvdA een pak slaag waardoor je niet terugkeerde in de Tweede Kamer. Viel je in een groot gat?

“Ja, dat was een stevige domper. Van de ene op de andere dag moest ik alles uit mijn handen laten vallen en kon ik niet door met onderwerpen waar ik jaren hard aan had gewerkt, zoals betere samenwerking binnen ons Koninkrijk. Zo werkt de democratie en dat is uiteindelijk maar goed ook.”

Wat ben je gaan doen?

“Ik heb gelukkig al weer vrij snel een hele leuke nieuwe baan gevonden als voorzitter van het Regionale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam. Samen met artsen en andere zorgverleners aan de hand van klachten proberen de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Sinds heel kort ben ik ook daar weer weg en heb ik een nieuwe baan als coördinerend voorzitter van de Toetsingscommissies Euthanasie. Wij toetsen alle euthanasiegevallen in Nederland aan de wet en waarborgen zo dat euthanasie altijd heel erg zorgvuldig plaatsvindt.”

Was je niet liever opnieuw fulltime-rechter geworden, bijvoorbeeld op Curaçao?

“Dat was inderdaad een heel aantrekkelijke gedachte. De ambitie om weer veel meer bij het Caribisch deel van het Koninkrijk betrokken te zijn, heeft mij nooit losgelaten. Mijn kinderen maken echter dat ik in Nederland blijf zolang zij nog niet zelfstandig zijn.”

Heb je in die tijd nog contact gehouden met de eilanden?

“Mijn contact met de eilanden is gelukkig nooit gestopt. Ik kom nog regelmatig op de eilanden. Professioneel bijvoorbeeld als voorzitter van een commissie die onderzocht hoe Den Haag zich het beste kan organiseren om het op de eilanden beter te krijgen (IBO Koninkrijksrelaties). Maar ook privé om vrienden te zien en de geur van de eilanden weer in mijn neus te krijgen. Die geur, meer nog dan de temperatuur, maakt heel veel fijne herinneringen los. Ik kan die erg missen.”

In 2019 ben je lid van de Eerste Kamer geworden. Dat is toch een beetje het oudemannenhuis van de Nederlandse politiek…

“Het is fijn om op je 50ste nog ergens jong te zijn. Ik vind het overigens geweldig leuk om senator te zijn. Ik voel mij thuis bij de inhoudelijke kant van de politiek; zit een wet technisch goed in elkaar? Is die uitvoerbaar? Enz.. En de Eerste Kamer heeft traditioneel veel aandacht voor het Koninkrijk.”

Houd je je daar weer bezig met het Caribisch deel van het Koninkrijk?

“Ja! Gelukkig wel. Ik ben lid van de commissie Korel, de commissie die zich met het Koninkrijk bezighoudt.”

Kun je uitleggen waarom de Eerste Kamer er zo ontzettend lang over doet om de Rijkswet Koninkrijksgeschillen vast te stellen?

“Dat ligt niet aan de Eerste Kamer maar aan de staatssecretaris. Hij is aan zet in dit proces, maar hij talmt. Wij hebben de staatssecretaris nu al twee keer schriftelijk en een keer mondeling en steeds dwingender gevraagd op te schieten. Wij zijn klaar om te behandelen. Het is de hoogste tijd.”

Misschien moet dat ding bij het afval worden gezet. Het lijkt een onwerkbaar compromis. Is het niet beter dat er een onafhankelijk mediation-orgaan komt waarvan jij voorzitter wordt?

“Ja! Dat zou mooi zijn. Ik ben ook mediator en mediation is een hele goede manier om conflicten op te lossen op een manier die beide partijen tevreden stelt. Ik heb altijd gezegd dat ik het allerliefst mediator zou zijn in een geschil tussen Nederland en een van de Caribische landen. Wat mij betreft komt mediation overigens niet in plaats van de geschillenregeling, maar gaat het er altijd aan vooraf. We hebben dit tijdens een Interparlementair Koninkrijksrelaties ook zo afgesproken, maar dit onderdeel is helaas niet overgenomen.”

De Eerste Kamer gaat op 6 april een plenair debat voeren over de koninkrijksrelaties. Dat gebeurt niet vaak. Is er een speciale aanleiding en wat kunnen we verwachten?

“We willen als Eerste Kamer graag nog met de huidige staatssecretaris in debat. Er is met name door corona erg veel gebeurd en dat kan niet wachten op een nieuw kabinet. Iedere partij bepaalt haar eigen inbreng. Ik kan zelf vast zeggen dat de PvdA in ieder geval de relatie binnen het Koninkrijk weer aan de orde zal stellen. Als we elkaar niet vertrouwen dan is het heel moeilijk inhoudelijk vooruitgang te boeken en dat terwijl de verschillen binnen het Koninkrijk alleen maar groter worden. Daarbij ben ik, geïnspireerd door het boek ‘Revolusi’ over de dekolonisatie van Indonesië, heel benieuwd welke blinde vlekken en vooroordelen wij in Europees Nederland nog hebben ten aanzien van het Caribisch deel van het Koninkrijk.”

Wanneer zien we je weer eens op de eilanden?

“Zo snel mogelijk. Ik heb als gevolg van corona zowel privé als met de Eerste Kamer al verschillende bezoeken moeten annuleren. Het einde van de corona-tunnel lijkt in zicht en dat is om een heleboel redenen goed nieuws. Zo kan ik eindelijk zelf komen zien wat corona met de eilanden heeft gedaan. En dan zal ik meteen diep inademen om zo heel bewust de geur van ons Koninkrijk tot mij te laten doordringen.”

Jeroen Recourt bij zijn debuut in juni 2010 in de Tweede Kamer.

(* Arubaanse spelling)

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.