Bonairianen die door coronacrisis baan verloren krijgen voorrang bij nieuw werk

Kralendijk – Burgers op Bonaire die door de coronacrisis hun baan hebben verloren en bij het jobcenter Plenchi di Trabou als werkzoekende staan ingeschreven, krijgen voorrang op werk bij projecten en activiteiten die in opdracht van het eilandbestuur worden uitgevoerd. Dat heeft het Bestuurscollege besloten.

Voor 2021 heeft de lokale overheid aanzienlijke investeringen in infrastructuur gepland. Dit biedt kansen voor werkzoekende inwoners. Bij de gunning van projecten wordt daarom vanaf nu de voorwaarde gesteld dat bedrijven tenminste 50% van hun arbeidskrachten via Plenchi di Trabou werven. Mochten er onvoldoende geschikte kandidaten zijn, kan het bedrijf om ontheffing van deze regel vragen.

Weinig perspectief

Naar schatting zijn ongeveer 400 burgers als gevolg van de coronacrisis werkloos geraakt. Zolang het toerisme niet op gang komt en krachtig herstel van de economie op zich laat wachten, is er weinig perspectief op nieuw werk. Daarom zijn concrete, korte termijn oplossingen noodzakelijk.

Het Bestuurscollege past de 50%-regel niet alleen op opdrachten, maar ook op de eigen organisatie toe. Bij alle projecten en activiteiten binnen het overheidsapparaat waarvoor nieuwe arbeidskrachten moeten worden aangetrokken, krijgen werkzoekenden die bij Plenchi di Trabou staan ingeschreven voorrang. Hiermee krijgen de burgers die het hardst zijn geraakt door de coronacrisis een grotere kans op een baan en inkomen.

Samenwerking

Plenchi di Trabou, een samenwerking tussen de SZW-unit van de Rijksdienst Caribisch Nederland en het openbaar lichaam Bonaire, is ervoor opgericht om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bijeen te brengen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.