Corona wint fors terrein in Caribisch deel Koninkrijk

Den Haag – Het aantal nieuwe meldingen van positief op corona geteste personen blijft stijgen op de CAS-eilanden en Bonaire. In de periode van 9 tot en met 16 maart zijn er 870 nieuwe meldingen van positieve geteste personen gedaan: 294 op Aruba, 240 op Bonaire, 325 op Curaçao en 11 op Sint Maarten.

Stijging in lokale transmissie en circulatie van varianten spelen waarschijnlijk een rol in de recente incidentietoename op de benedenwindse eilanden. Dt blijkt uit het vandaag door het RIVM gepubliceerde weekoverzicht.

Aruba

Surveillance naar circulatie van SARS-COV-2 varianten toont tot dusverre op Aruba 97 cases van de VOC 202012/1.1.7 (Britse) variant, 2 cases van de VOC B.1.351 (Zuid-Afrikaanse) variant, en 1 case van de Braziliaanse P.1 variant. Monsters van 7 tot 16 januari tonen 1 case van de B.1.1.7 variant (proportie VOC: 6,3%). De eerste Braziliaanse P.1 variant werd geconstateerd in monsters van 14-15 februari. In monsters van 21 februari tot 1 maart zijn de eerste 2 Zuid-Afrikaanse B.1.351 cases getroffen, evenals 47 cases van de B.1.1.7 (proportie: 44,7%).

Deze data laten zien aan dat de proportie VOC op Aruba geruime tijd stijgt, wat suggereert dat introductie van varianten van buitenaf, evenals lokale transmissie, een potentiële rol spelen in de snelle stijging van het aantal meldingen van voor SARS-CoV-2 positieve geteste personen op Aruba. De incidentie is in week 10 gestegen naar 224 besmettingen per 100.000 inwoners en het aantal actieve infecties is gestegen naar 268, waarvan 36 onder toeristen.

Bonaire

Op Bonaire zijn tot dusverre 35 cases van de VOC 202012/B.1.1.7 (Britse) variant gedetecteerd. Monsters van 6-17 februari tonen een proportie VOC B.1.1.7 van 54,5%. Monsters van 18 februari tot 3 maart tonen een grotere proportie VOC B.1.1.7 (87,5%). Deze grote toename verklaart voor een groot deel de recente stijging in het aantal nieuwe infecties op Bonaire. Sinds vorige week is het aantal actieve infecties gestegen naar 253. De incidentie is op Bonaire gestegen naar 1057 besmettingen per 100.000 inwoners. Er zijn strengere maatregelen ingezet om lokale transmissie te reduceren.

Curaçao

Surveillance naar de circulatie van varianten op Curaçao toont 70 cases van de VOC B.1.1.7 variant. Monsters van 25 januari tot 15 februari tonen een proportie VOC B1.1.7 van 28,2%. Monsters van 24 februari tot 1 maart tonen een fors hogere proportie VOC (78,6%). De verhoogde lokale transmissie en aanwezigheid van varianten leiden tot een toename in ziekenhuisopnames en een stijging van de incidentie. In week 10 steeg de incidentie naar 175 besmettingen per 100.000 inwoners. Ook op Curaçao zijn er strengere maatregelen ingezet.

Bovenwinden

Het aantal nieuwe meldingen van voor SARS-CoV-2 positieve geteste personen op St Maarten is sinds eind januari laag. Op 15 maart registreerde Sint Maarten 10 actieve besmettingen. De incidentie is verder gedaald naar 21 besmettingen per 100.000 inwoners in week 10. Surveillance naar circulatie van SARS-COV-2 varianten op Sint Maarten toont tot dusverre één case van de van de B.1.429 variant (veel voorkomend in Californië), één case van de Braziliaanse P.2 variant en twee cases van de B.1.526 variant met E484K mutatie (veel voorkomend in New York), deze varianten betreffen vooralsnog geen VOC.

Zowel Sint Eustatius als Saba tellen sinds 28 januari 2021 geen actieve infecties meer.

Druk op zorg

Op de benedenwindse eilanden stijgt het aantal COVID-gerelateerde ziekenhuisopnames. Op Curaçao zijn er momenteel 7 patiënten opgenomen op de verpleegafdeling en 1 patiënt op de IC. Aruba meldt al langere tijd een hoge ziekenhuisbezetting. Momenteel liggen er 33 personen opgenomen, waarvan 9 personen op de IC. In Bonaire zijn er momenteel 5 patiënten (inmiddels 7) opgenomen op de verpleegafdeling.

De ziekenhuisopnames zorgen, in combinatie met recente clusters in de zorgsector, voor een hoge druk op de zorgcapaciteit op Bonaire. Op Aruba is de electieve zorg vooralsnog niet afgeschaald. COVID-gerelateerde sterfte is op de BES-eilanden laag. Op 9 maart rapporteerde Bonaire 1 nieuw COVID-gerelateerd overlijden. Aruba meldde sinds vorige week 2 nieuwe overlijdens. Sinds het begin van de epidemie overleden er op Bonaire 6, op Curaçao 22, op Sint Maarten 27 en op Aruba 79 personen aan of met COVID-19.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.