Knops neemt elke twijfel weg: geschillenregeling snel een feit

Den Haag – Staatssecretaris Knops (BZK) heeft elke twijfel over de geschillenregeling weggenomen: de parlementaire behandeling kan binnen afzienbare tijd, waarschijnlijk nog in het voorjaar, worden afgerond. Dat betekent dat na bijna 11 jaar gesteggel geschillen tussen de landen van het Koninkrijk over de interpretatie van het Statuut aan de Raad van State kunnen worden voorgelegd.

Begin deze maand joeg Knops de voorstanders van een geschillenregeling de schrik op het lijf door de indruk te wekken dat het moeizaam tot standgekomen compromis misschien wel flink op de schop genomen zou worden of zelfs geheel zou worden ingetrokken. Op 1 maart liet hij de Eerste Kamer per brief weten de beantwoording van de al ruim een jaar openstaande vragen over het wetvoorstel uit te stellen totdat de Raad van State heeft geadviseerd over de rijkswetten inzake de coronasteun aan de Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

Kou uit de lucht

De vrees voor verder uitstel was voor de Eerste Kamer reden de bewindsman te ontbieden voor een mondeling overleg. Dat vond vandaag plaats. Nog voordat het debat kon ontbranden, haalde Knops de kou uit de lucht door aan te kondigen binnen 2 tot 3 weken de vragen te beantwoorden en de parlementaire behandeling dus op korte termijn kan worden afgerond.

Knops vandaag in de Eerste Kamer.

Uitgelokt door vragen van de senatoren zei de staatssecretaris het advies van de Raad van State enkele dagen geleden te hebben ontvangen. “Ik weet dus nu wat ik niet wist toen ik de brief aan u schreef. “Het valt mee, de parlementaire behandeling kan verder.” Daarmee nam hij de ongerustheid van de Eerste Kamerfracties weg. Het wetsvoorstel zal snel na ontvangst van de door Knops toegezegde beantwoording plenair worden behandeld.

Fatsoen

Hoewel er nog wel een diepgaand debat aan zal worden gewijd, staat het bij voorbaat vast dat een ruime meerderheid in de Senaat voor de geschillenregeling zal stemmen. Dat de regeling er komt vindt Knops, zo zei hij, een kwestie van fatsoen want dat was (in 2010) met de landen afgesproken.

Kijk hier het overleg van Knops met de Senaat terug.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.