Informatiemateriaal beschermde dier- en plantsoorten (CITES) Caribisch Nederland ontwikkeld

Kralendijk – Voor de inwoners en toeristen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius is informatiemateriaal ontwikkeld over de regelgeving van internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, ook wel bekend als ‘CITES’-Verdrag.

Er zijn  posters, borden en folders in 4 talen (Nederlands, Engels, Papiaments, en Spaans) ontwikkeld  door de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Vooruitlopend op het moment dat er weer toeristen komen, zijn de materialen te vinden op de vliegvelden en in de havens en bij de overheidskantoren, douanekantoren, natuurparkbeheersorganisaties, duikscholen en hotels in Caribisch Nederland. Op deze manier willen DCNA en LNV meer bewustwording creëren over de beschermde status van planten en dieren op de BES-eilanden, zoals de orchideeën en koralen, en dat ze niet zomaar meegenomen mogen worden.

Biodiversiteit

De bijzondere gemeenten in Caribisch Nederland hebben een grote rijkdom aan biologische diversiteit. Er zijn vele soorten die uniek zijn voor één van de eilanden en nergens  anders ter wereld voorkomen (endemische soorten). Bijna 200 soorten die er in het wild voorkomen, worden beschermd door CITES. Dit omvat alle zeeschildpadden, leguanen en roofvogels, en verscheidene orchideeën, cactussen, walvissoorten, roggen en vogelsoorten. De koralen waar de eilanden om bekend staan, levend of dood, zijn ook beschermd onder CITES en mogen dus niet (zomaar) meegenomen worden. In het verlengde van de CITES-regelgeving kunnen strengere lokale regels en maatregelen van toepassing zijn om de biodiversiteit te behouden.

Het is verboden om levende en dode soorten die op de CITES-lijst staan te exporteren of mee te nemen naar een ander land – ook van Caribisch Nederland naar Nederland en andersom – zonder een CITES-vergunning. De regels gelden ook voor delen of producten gemaakt van deze soorten, zoals voedselproducten en exotische lederwaren, houten sculpturen, sieraden, muziekinstrumenten en lokale medicijnen. In bepaalde gevallen is exporteren of meenemen van soorten of voorwerpen helemaal verboden. Overtreding van deze regels kan leiden tot boetes en/of gerechtelijke vervolging.

Check vooraf

Alleen omdat het te koop is of omdat je het op de grond of in de zee hebt gevonden, wil nog niet zeggen dat het is toegestaan om het mee te nemen of ermee te reizen. Bij twijfel of men  een soort (of een deel of product gemaakt van deze soort) mag meenemen, kan men  contact opnemen met de lokale CITES-autoriteit bij de Rijksdienst Caribisch Nederland, Douane, openbaar lichaam of lokale beheerorganisatie van het beschermde natuurgebied.

CITES is het verdrag dat de internationale handel in bedreigde dieren- en plantensoorten reguleert en zo nodig verbiedt ten behoeve van de instandhouding van de soort in het wild. Op dit moment worden meer dan 37.000 soorten dieren- en plantensoorten beschermd onder het CITES verdrag. Voor de handel in deze soorten is een CITES vergunningen nodig of de handel is geheel verboden omdat de soort ernstig met uitsterven wordt bedreigd. De regels gelden niet alleen voor de betreffende planten en dieren, maar ook voor delen of producten ervan. 

Klik hier voor de CITES-informatie voor Caribisch Nederland.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.