Start begeleid wonen voor jongeren in Caribisch Nederland

Kralendijk – Vandaag is op Bonaire onder regie van  Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) een tweejarige pilot Begeleid Wonen van start gegaan. Recent onderzoek naar de problematiek van jongvolwassenen in Caribisch Nederland heeft de behoefte aan opvangmogelijkheden voor kwetsbare jongeren in combinatie met extra begeleiding bevestigd.

De pilot Begeleid Wonen is bedoeld voor jongeren van 16 t/m 23 jaar op Bonaire, Saba en Sint Eustatius, die langdurig in een hulpverleningstraject bij Jeugdzorg zitten en toe zijn aan een volgende stap richting meer zelfstandigheid. Deze jongeren kunnen niet terug naar huis omdat de thuissituatie ondanks de inzet van langdurige hulpverlening onvoldoende perspectief biedt.

Drie fases

Jongeren krijgen in de begeleid wonenvoorziening een gefaseerd en intensief trainingstraject om zelfstandig te leren wonen. Dit traject sluit aan bij de bestaande hulpverlening van Jeugdzorg. Aan de hand van een persoonlijk groeiplan doorlopen de deelnemers drie fases. Naarmate de drie fases vorderen, neemt de zelfstandigheid van jongeren toe en zal de begeleiding minder intensief worden. De begeleiding is onder andere gericht op het vergroten van zelfredzaamheid, zelfstandigheid, zelfverzorging en het leren van sociale, relationele en praktische vaardigheden. Het doel van het traject is dat jongeren in ongeveer twee jaar in staat zijn hun leven zelfstandig richting te geven.

Regiline Sambo, teamleider Jeugdzorg bij Zorg en Jeugd Caribisch Nederland: “De nieuwe begeleid wonenvoorziening zal de toekomstkansen voor een flink aantal jongeren van Bonaire, Saba en Sint Eustatius gaan vergroten.”

Doorstroom

De tweejarige pilot is vandaag gestart. De begeleid wonenvoorziening  is gehuisvest in een appartementencomplex aan de Kaya Sabana op Bonaire. Met woningbouwcoöperatie Fundashon Cas Bonairiano (FCB) wordt bekeken of er een nieuw gebouw gerealiseerd kan worden waar het project definitief onderdak kan krijgen. Daarnaast onderzoekt FCB of zij sociale huurwoningen beschikbaar kan stellen voor jongeren die het traject succesvol afronden, zodat doorstroom kan worden gewaarborgd.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.