Kabinet: 1,5 miljoen extra voor Caribisch Nederland

Den Haag – De lokale overheden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba krijgen 1,5 miljoen euro extra voor eilandelijk beleid om huishoudens te ondersteunen die door de coronacrisis in problemen zijn geraakt.

Eerder had het kabinet al een bedrag van eveneens 1,5 miljoen toegezegd, maar dat wordt nu dus verdubbeld voor de periode tot 1 juli. Tevens is besloten de maximale vergoeding aan ondernemers voor het kunnen betalen van hun vaste lasten op te trekken van 85% naar 100%. De hoogte per ondernemer wordt bepaald door het omzetverlies dat wordt geleden.

De uitbreiding van het steunpakket voor de BES-eilanden loopt synchroon met dat voor Europees Nederland. “Het vaste uitgangspunt is dat voor Caribisch Nederland een vergelijkbare benadering wordt gekozen als voor Europees Nederland, rekening houdend met de lokale situatie”, aldus de toelichting van minister Wouter Koolmees van SZW mede namens zijn collega’s.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.