Knops verblijdt Saba met extra bedrage van1 miljoen dollar

Saba – Saba ontvangt eenmalig een extra bijdrage van 1 miljoen dollar van de rijksoverheid. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil dit geld in 2021 toevoegen aan de vrije uitkering zodat het vrij besteedbaar is, zo heeft hij het eilandbestuur vandaag laten weten.

Knops: “Ik ben al langer met het Bestuurscollege in gesprek over de hoogte van de vrije uitkering en het tekort aan structurele financiële middelen. Saba heeft de afgelopen jaren laten zien het financieel beheer en de rechtmatige besteding van middelen op orde te hebben. Met deze bijdrage wil ik Saba dan ook graag tegemoetkomen.”

Structurele oplossing

Vergeleken met Bonaire en Sint Eustatius, de twee andere openbare lichamen in Caribisch Nederland, beschikt Saba over weinig liquiditeiten. Daardoor heeft Saba de afgelopen tijd steeds vaker incidentele middelen moet inzetten om structurele kosten te dekken. De toevoeging van dit bedrag aan de vrije uitkering moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd, maar dat is een formaliteit.

 “Op de langere termijn moet via de uitwerking van de adviezen uit het onderzoek van de Raad van State en het Interdepartementaal Beleidsonderzoek toegewerkt worden naar een structurele oplossing”, aldus de staatssecretaris. Gedeputeerde Bruce Zagers van Financiën is zeer content met de extra bijdrage. Saba kan deze extra middelen gebruiken om onderdelen uit de begroting van 2021 te financieren waarvoor niet genoeg geld beschikbaar is.

Begrotingstekort

Zagers: “Deze extra middelen, ook al is het slechts incidentele financiële hulp, zal de Sabaanse overheid helpen aan haar juridische verplichtingen te voldoen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de publieke dienstverlening. Het zal ook helpen om onze liquiditeitspositie die de afgelopen paar jaar verslechterd is te verbeteren.”

De begroting 2021, die de eilandsraad in november heeft vastgesteld, vertoont een tekort van meer dan 1,3 miljoen dollar. Het was de eerste keer dat Saba, sinds het een openbaar lichaam werd in 2010, een begrotingstekort heeft. De vrije uitkering bedraagt iets meer dan 10,2 miljoen dollar. Dit bedragdat sinds 2012 vrijwel gelijk is gebleven, is onvoldoende om de structurele en operationele kosten van de overheid te dekken. De begroting is net groot genoeg om de juridische verplichtingen na te komen, maar onvoldoende voor investeringen en onderhoud.

Dankbaar

Gedeputeerde Zagers: “Hopelijk leiden de onderhandelingen voor een nieuw kabinet tot duurzame oplossingen voor onze structurele financiële problemen. Maar voor nu zijn wij erg dankbaar voor deze extra steun. Het bevestigt de goede relatie die Saba en Nederland hebben opgebouwd, gebaseerd op vertrouwen en respect. En, het bevestigt het ‘more for more’ credo van de staatssecretaris.” 

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.