Kamerlid Van Raak: Financiële hulp aan Sint Maarten opschorten

Den Haag – Schort de financiële steun aan Sint Maarten op. Die oproep doet Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) via schriftelijke vragen aan staatssecretaris Raymond Knops (BZK).

Van Raak vreest dat de investeringen die Nederland van plan is te doen om Sint Maarten door de coronacrisis te helpen alleen goed terechtkomen als daarvoor voldoende steun is in de Staten. Een meerderheid daarvan stelt in een deze week bij de VN ingediende aanklacht dat Nederland via het – overigens door het kabinet Jacobs geaccordeerde – hervormingsprogramma het kolonialisme laat herleven.   

“Deelt u de opvatting van de meerderheid van de politiek op Sint Maarten dat de grote financiële steun aan de bewoners van het eiland een vorm van onderdrukking, racisme en kolonialisme zijn?” vraagt Van Raak. Die vindt dat de bevolking van Sint Maarten de vraag moet worden voorgelegd of die achter de onafhankelijkheidswens van de regeringspartijen staat.

Hieronder de vragen van Ronald van Raak:

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties over de financiële steun aan Sint Maarten

1 Deelt u de opvatting van de meerderheid van de politiek op Sint Maarten dat de grote financiële steun aan de bewoners van het eiland een vorm van onderdrukking, racisme en kolonialisme zijn?

2 Deelt u mijn zorg dat deze investeringen voor de bewoners van Sint Maarten alleen mogelijk zijn als daarvoor voldoende steun is in de lokale politiek?

3 Bent u bereid om de steun op te schorten en eerst in gesprek te gaan met het parlement van Sint Maarten om te bezien of de plannen voor steun in de huidige situatie nog uitvoerbaar zijn?

4 Bent u bereid om de regering van Sint Maarten te vragen om snel een referendum te organiseren over het voorstel om onafhankelijk te worden?

5 Welke mogelijkheden ziet u zelf om een vorm van volksraadpleging te organiseren op Sint Maarten en de mening te peilen van de bevolking?

Lees hier de schriftelijke vragen die Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) over de kwestie heeft gesteld.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.