Terugkeer volledige democratie op Sint Eustatius duurt nog even

Den Haag – Het volledige herstel van de lokale democratie op Sint Eustatius zal nog wel even op zich laten wachten. Eerst moeten de criteria waaraan moet worden voldaan ‘helder worden gedefinieerd’, zo blijkt uit de reactie van staatssecretaris Knops (BZK) op een in juni vorig jaar door de Tweede Kamer genomen motie van Nevin Özütok (GroenLinks).

In de motie wordt de regering verzocht regeringscommissaris Marnix van Rij aan te sporen om in overleg met de eilandsraad van Sint Eustatius een route-tijdtabel op te stellen voor terugkeer naar reguliere bestuurlijke verhoudingen. Knops verwijst nu naar de voortgangsrapportage die hij in december naar de Kamer stuurde. “Daarin zijn de criteria waaraan moet worden voldaan gekoppeld aan de verschillende bevoegdheden van de eilandsraad en regeringscommissaris, visueel uitgewerkt. Deze criteria en de bijbehorende fasen van terugkeer zijn de basis van de route-tijdtabel.”

Volgens de staatssecretaris wordt op dit moment “samen met de ambtenaren van het openbaar lichaam Sint Eustatius gewerkt aan een heldere definiëring van wat er precies bereikt moet zijn bij het voldoen aan de criteria en welke streefdata realistisch zijn. Deze uitwerking en vooral het koppelen van de criteria aan een planning is complex en vergt tijd.”

Knops meldt dat ‘een eerste concept’ later deze maand aan de eilandsraad wordt voorgelegd. “In de 7e voortgangsrapportage van mei aanstaande zal ik uw Kamer informeren over de voortgang van de tabel en het overleg met de eilandsraad.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.