Kamerlid Bosman: Gesprek aangaan met Sint Maarten over onafhankelijkheid

Den Haag – Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) heeft schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Knops (BZK) over de aanklacht die woensdag namens de Staten van Sint Maarten is ingediend bij de speciale rapporteur van de Verenigde Naties. Nederland wordt daarin beschuldigd van het schenden van het recht op zelfbestuur van Sint Maarten en het in het Koninkrijk bevoordelen van witte inwoners boven die met Afrikaanse roots.

Bosman wil weten of de petitie mede namens de vijf andere eilanden is ingediend en of de verwijten aan het adres van Nederland door Sint Maarten in de Rijksministerraad of andere overleggen naar voren zijn gebracht. Een van die verwijten is dat de democratisch gekozen regering van Sint Maarten wordt verdrongen door een neokoloniale fiscale autoriteit.

De wens van Sint Maarten het dekolonisatieproces af te ronden, vat Bosman op als een roep om onafhankelijkheid, getuige zijn vragen: “Als Sint Maarten onafhankelijk zou willen worden, zijn daar bezwaren tegen vanuit het Koninkrijk of de landen binnen het Koninkrijk? Op welke termijn zouden gesprekken plaats kunnen gaan vinden ten aanzien van de onafhankelijkheid van Sint Maarten? Bent u bereid om, naar aanleiding van de breed gedragen petition van de Staten van Sint Maarten, het voortouw te nemen voor een dergelijk gesprek?”

Hieronder de vragen van Kamerlid Bosman:

 1. Bent u bekend met “PETITION PRESENTED TO: THE SPECIAL RAPPORTEUR ON CONTEMPORARY FORMS OF RACISM, RACIAL DISCRIMINATION, XENOPHOBIA AND RELATED INTOLERANCE AND THE WORKING GROUP OF EXPERTS ON PEOPLE OF AFRICAN DESCENT ON BEHALF OF THE PARLIAMENT AND CITIZENS OF SINT MAARTEN” van 9 maart 2021?
 2. Is deze petitie ook namens Bonaire Saba en Sint Eustatius?
 3. Is deze petitie ook namens Aruba en Curaçao?
 4. Is het verwijt dat “Nederland faalde in haar verplichting om zelfbestuur te bevorderen” ook besproken in de Rijksministerraad? Zo ja, wanneer?
 5. Zijn de bovengenoemde verwijten besproken in andere overleggen? Zo ja, waar?
 6. Heeft de regering van Sint Maarten steun uitgesproken aan deze petitie? Zo ja wanneer? Zo nee, waarom niet?
 7. De petitie spreekt over het “verdringen van een democratisch gekozen regering door een neokoloniale fiscale autoriteit. Vindt die verdringing plaats? Zo ja, kunt u aangeven waar die verdringing plaatsvindt?
 8. In de petitie wordt gesteld dat: “Although precise statistics on race are not readily available for the islands and the Netherlands, it is clear that on the aggregate level, the Kingdom’s treatment of the overwhelmingly white population of the Netherlands is far superior than its treatment of the people of African descent and other racial and ethnic minorities that comprise the considerable majority of the three Caribbean islands”. Herkent u zich in deze stelling? Uit welke beslissingen van het Koninkrijk zou blijken dat de behandeling verschillend zou zijn?
 9. Klopt het dat het land Sint Maarten in 10-10-10 vrijwillig heeft ingestemd met, bij het aanvaarden van de autonomie, extern financieel toezicht in te stellen voor Sint Maarten?
 10. De financiële problemen van Sint Maarten worden door de petitioners vooral toegeschreven aan de orkanen van 2017 en de corona pandemie. Is dat zo of waren de financiële problemen er al veel langer? Als die problemen er al langer waren, waar blijkt dat uit?
 11. Hoe staat het met de belastinginning op Sint Maarten? Hoeveel hotels, bedrijven en rijke inwoners krijgen een belastingverlaging, of betalen helemaal geen belasting, op Sint Maarten?
 12. Wat is de oorzaak van de trage uitbetaling van de 550 Miljoen euro die beschikbaar zijn gesteld door Nederland in het kader van de wederopbouw van Sint Maarten na de orkaan Irma?
 13. De petitioners maken het Koninkrijk het verwijt dat Sint Maarten niet zelf een lening kan sluiten met een externe financier en verwijten nu het Koninkrijk dat ze zwaarder in de schulden raken door de financiering door de Nederlandse overheid. Klopt dat?
 14. Wie is verantwoordelijk voor de armoedebestrijding en sociale zaken op Sint Maarten? Wat valt Nederland te verwijten ten aanzien van de verschillen in ondersteuning in het sociale domein in relatie tot Sint Maarten?
 15. De petitioners verwijten Nederland en het Koninkrijk niets te doen aan de gevangenis van Sint Maarten? Onder wiens verantwoordelijkheid valt de gevangenis van Sint Maarten?
 16. Wat vindt u van de verwijten van racisme, kolonialisme en discriminatie die door het hele stuk heen lopen in de richting van Nederland en het Koninkrijk?
 17. Conform uw antwoorden op mijn vragen van 21 augustus 2019 hebben de landen bij het aanvaarden van het Statuut al volledig zelfbestuur conform artikel 73 VN Handvest. Welke andere vorm van volledig zelfbestuur wenst Sint Maarten?
 18. Als Sint Maarten onafhankelijk zou willen worden, zijn daar bezwaren tegen vanuit het Koninkrijk of de landen binnen het Koninkrijk? Zo ja, wat zijn die bezwaren?
 19.  Op welke termijn zouden gesprekken plaats kunnen gaan vinden ten aanzien van de onafhankelijkheid van Sint Maarten? Bent u bereid om, naar aanleiding van de breed gedragen petition van de Staten van Sint Maarten, het voortouw te nemen voor een dergelijk gesprek?

Lees hier de namens Sint Maarten bij de VN ingediende petitie.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.