Bestuursafspraak om het Papiaments op Bonaire te beschermen

Den Haag/Kralendijk – De regering en het eilandbestuur van Bonaire willen een organisatie in het leven roepen die zich inzet voor het behoud en de verdere ontwikkeling van Papiamentu als ook de cultuur die is verbonden aan deze taal. In een vandaag door minister Kajsa Ollongren (BZK) en gedeputeerde Nina den Heyer ondertekende bestuursafspraak is vastgelegd gezamenlijk te onderzoeken hoe dat het beste kan worden vormgegeven. Hiervoor wordt contact gezocht met de landen Aruba en Curaçao, waar ook Papiamentu wordt gesproken.  

Papiamentu is de oorspronkelijke taal op Bonaire. Omdat er op het eiland steeds meer andere talen gesproken worden wordt de bescherming van de eilandtaal van groot belang geacht. De gesprekken die hierover tussen het Rijk, het openbaar lichaam Bonaire, de Stichting SPLIKA en de Fundashon Akademia Papiamentu zijn gevoerd, hebben tot de bestuursafspraak geleid.

Lezen en schrijven

Alle betrokkenen willen Papiamentu op Bonaire beschermen en bevorderen. Om dit te bereiken zijn er ambities uitgesproken om onder andere het niveau van Papiamentu in kaart te brengen en te waarborgen dat de taal niet alleen gesproken wordt, maar dat wie van school komt het ook kan lezen en schrijven.

Minister Ollongren: “Taal is belangrijk voor ons allemaal. Het maakt ons mede tot wie we zijn. Mede dankzij onze taal horen we ook bij een bepaald land of een bepaalde groep. Het Papiaments staat onder druk van de andere talen op Bonaire. Daarom is deze afspraak belangrijk. Het vormt een belangrijke aanvulling op bestaande wetgeving.”

Handvest

Gedeputeerde Den Heyer: “De Papiamentse taal is een belangrijk onderdeel van het cultureel erfgoed van Bonaire, omdat de rijke geschiedenis, cultuur en identiteit van Bonaire hierin is gearchiveerd en verder wordt ontwikkeld. Op Bonaire worden er meerdere talen gesproken, maar Papiamentu blijft de taal die alle bevolkingsgroepen met elkaar verbindt. Dit is een memorabel moment in de geschiedenis van Bonaire.”

Om ervoor te zorgen dat alle ambities ook daadwerkelijk worden gerealiseerd en de voortgang te bewaken vindt er regelmatig overleg plaats tussen partijen. De bestuursafspraak staat niet op zichzelf. Bij het OLB en de belangenorganisaties, Stichting SPLIKA en Fundashon Akademia Papiamentu leeft namelijk de wens om Papiamentu ook te erkennen onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. De minister wil dit ook gezamenlijk onderzoeken.

De Tweede Kamerleden Attje Kuiken (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks) dringen al jaren aan op officiële erkenning van het Papiaments.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.