Eerste Kamer wil uitleg Knops over nieuw oponthoud geschillenwet

Den Haag – De Eerste Kamer legt zich niet zonder meer neer bij de wens van staatssecretaris Knops (BZK) de behandeling van de Rijkswet Koninkrijksgeschillen nog langer op te houden.

De Senaat kijkt al ruim een jaar uit naar de beantwoording door de bewindsman van de schriftelijke vragen over de geschillenregeling. Op de vraag waar de reactie bleef,  antwoordde Knops op 1 maart dat hij het advies wil afwachten dat de Raad van State nog gaat uitbrengen over de rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Coho).

Formeel hebben de geschillenwet en de Coho niets met elkaar te maken, maar volgens Knops bevat die laatste “arrangementen” voor de beslechting van geschillen en acht hij het daarom “wenselijk” het advies van de Raad van State af te wachten, zo schreef hij de Eerste Kamer, daarmee voeding gevend aan de gedachte dat de geschillenregeling misschien op haar kop wordt gezet of zelfs geheel wordt ingetrokken.

De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties heeft in een zogeheten procedurevergadering besloten Knops uit te nodigen uitleg te komen geven tijdens een mondeling overleg dat mogelijk al op dinsdag 16 maart plaatsvindt.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.