Liane den Haan: “Investeren in gelijkwaardige banden”

Op weg naar de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart neemt Liane den Haan (lijsttrekker van 50PLUS) vandaag op uitnodiging van Dossier Koninkrijksrelaties plaats in de Voorkamer om vragen te beantwoorden over de visie van haar partij op de koninkrijksbanden.

Welke waarde hecht 50PLUS aan de band met de Caribische delen van het Koninkrijk?  

“50PLUS acht deze band van groot belang! De naam zegt het al, we zijn immers allen onderdeel van het Koninkrijk, dus solidariteit en een gevoel van gedeeld belang zijn vanzelfsprekend.”

Vindt 50PLUS dat de formele staatkundige verhoudingen in het Koninkrijk moeten worden aangepast?  

“Nee. Wanneer de Caribische gebiedsdelen wel aanpassing willen, is die opening er natuurlijk altijd.”

Buitenlandse Zaken en Defensie zijn Koninkrijkstaken. Zou dat niet ook moeten gelden voor onderwijs en gezondheidszorg aangezien de kwaliteit daarvan in de CAS-landen te wensen overlaat?  

“De CAS-landen behoren weliswaar tot het Koninkrijk, maar zijn ook zelfstandige staten. In die zin lijkt het me niet wenselijk dat je in elkaars parlementen treedt. Wat ons betreft is het logisch dat we zaken als Defensie en Buitenlandse zaken met elkaar deelt, maar zaken als zorg of onderwijs niet.”

Wat heeft 50PLUS sinds 2010 op het gebied van de koninkrijksrelaties voor elkaar gekregen?  

“50PLUS heeft meerdere malen aandacht gevraagd voor het sociaal minimum en de ondersteuning van mensen rond of onder het sociaal minimum in Caribisch Nederland. Ook hebben we de AOW-kwestie aangekaart.”

Wat had 50PLUS in de achterliggende periode graag voor elkaar willen krijgen, maar wat niet is gelukt? En waar heeft dat aan gelegen?  

“Helaas hebben de bij de vorige vraag genoemde punten niet de door ons gewenste resultaten gehad. Als kleine fractie is het soms lastig af te dwingen wat je wilt, zeker als de coalitie anders heeft besloten.”

Tussen ‘Den Haag’ en de eilanden is nogal eens ‘gedoe’. Wat is daarvan volgens 50PLUS de oorzaak en hoe valt dat in de toekomst te voorkomen?  

“Wellicht speelt de afstand en vooroordelen in sommige groepen een rol. Dat is jammer en onterecht. We zijn immers allen deel van het Koninkrijk. Het zou goed kunnen zijn om op alle niveaus de banden aan te halen om meer kennis en begrip te ontwikkelen.”

Hoe vindt 50PLUS dat staatssecretaris Knops het doet?  

“Naar onze indruk heeft hij een goede betrokkenheid bij zijn portefeuille, toont hij veel inzet en heeft hij veel draagvlak bij alle partijen.”

Is 50PLUS bereid tijdens de formatiebesprekingen te bepleiten dat het voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba vastgestelde fictieve sociaal minimum wordt omgezet in een sociaal minimum dat is gebaseerd op de werkelijke noodzakelijke kosten van levensonderhoud? Of is 50PLUS bereid een motie met die strekking in te dienen of mee te ondertekenen?  

“50PLUS is zeker bereid maatregelen die een reëel sociaal minimum vaststellen te steunen!”

Wat zijn de speerpunten waarom kiezers in het Caribisch deel van het Koninkrijk op 50PLUS zouden moeten stemmen?  

“Wij zetten in op een reëel sociaal minimum en ondersteuning van degenen die daaronder zitten. Wij willen investeren in goede en gelijkwaardige banden tussen de Koninkrijksdelen.”


50PLUS-lijsttrekker Liane den Haan (1967) is 15 jaar directeur geweest van de ouderenorganisatie ANBO. Lees hier meer over haar.

In het verkiezingsprogramma ‘De kracht van PLUS’ wordt geen specifieke aandacht besteed aan het Caribisch deel van het Koninkrijk.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.