Curacao

Curaçaose goksector incasseert pijnlijke nederlaag

Willemstad – In een poging een criticaster de mond te snoeren, heeft de online gambling-sector op Curaçao, vanwege illegale praktijken vaak aangeduid als ‘gokmaffia’, zichzelf lelijk in de voet geschoten. Dat blijkt uit de beslissing van de Raad van Toezicht Advocatuur Curaçao over de klacht van ondernemer Humberto d’Abreu de Paulo tegen advocaat Roelof Bijkerk.

De klacht komt voort uit een rechtszaak die Bijkerk heeft aangespannen tegen het bedrijf van d’Abreu, Gaming Services Provider NV. De advocaat treedt daarin op namens de Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen.

Strafbaar

In die rechtszaak heeft de advocaat naar voren gebracht dat GSP en haar directie zich op grote schaal schuldig maken aan strafbare feiten door in strijd met de wet de identiteit niet te verifiëren van spelers op webcasino’s die opereren onder de vlag van GSP. Die plicht is ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Op overtreding staat 4 jaar gevangenisstraf.  

De regels worden volgens Bijkerk door de Curaçaose goksector, waaronder de webcasino’s die onder vlag van GSP opereren, massaal overtreden. Daarvan is door de advocaat strafrechtelijke aangifte gedaan.

Grievend

D’Abreu vindt dat Bijkerk zich “onnodig grievend” over hem heeft uitgelaten, waarmee diede Gedragsregels voor Advocaten zou hebben overtreden, en diende daarom een klacht in bij de tuchtraad van de lokale advocatuur. In de beoordeling wijst de raad – bestaande uit de mrs. N.M. Martinez, S.E. Thomsom en M.R. Hammoud – er op dat advocaten een grote mate van vrijheid toekomt om de belangen van hun cliënten te behartigen, maar dat deze vrijheid niet onbeperkt is. Zo staan de gedragsregels niet toe zich “onnodig grievend” uit te laten.

De Raad zegt in de toelichting op zijn beslissing te “begrijpen” dat D’ Abreu de door Bijkerk gebruikte bewoordingen als grievend ervaart, maar die heeft daarmee “de grenzen van acceptabel professioneel gedrag niet overschreden.” Het is de tuchtraad ook niet gebleken dat Bijkerk “zich heeft bediend van feitelijke stellingen waarvan hij de onjuistheid kende of redelijkerwijs kon kennen.”

Onderbouwd

Het verwijt van D’Abreu dat Bijkerk met zijn uitlatingen “enkel ten doel had GSP te kwetsen dan wel te schaden” wordt door de Raad eveneens van de hand gewezen. Die verwerpt  tevens de bewering van de zakenman dat de stellingen van de advocaat “ongefundeerd” zouden zijn, want die heeft, zo zegt de Raad, zijn beschuldigingen onderbouwd met stukken.

“Gelet op het voorgaande is de conclusie dat Bijkerk niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. De klacht is derhalve ongegrond”, aldus de beslissing. De advocaat heeft inmiddels tegen d’Abreu c.s. aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie en een klacht tegen hem ingediend bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.

Curaçao, world capital of online gambling

In de vanuit Curaçao opererende goksector gaan naar schatting miljarden om. Hoeveel er voor lokale serviceproviders en trustkantoren aan de strijkstok blijft hangen, is onbekend. Wat wel vast staat, is dat de Curaçaose overheid geen cent terugziet van de omvangrijke handel in sublicenties. Wie zijn de hoofdrolspelers?

Bijkerk is de nagel aan de doodskist van de serviceproviders in Willemstad, die groot geld verdienen met het verkopen van sublicenties aan veelal buitenlandse exploitanten van online gokspelen, en lokale trustkantoren die als bestuurder van deze offshore-nv’s optreden. De advocaat voert namens de Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen (SBGOK) tal van rechtszaken voor spelers die zich opgelicht voelen.  

Humberto Carlos d’Abreu de Paulo is met Gaming Services Provider NV, een van de 7 houders van een masterlicentie die in gamingsublicenties handelen, en bestuurt met zijn trustkantoren First Independent Trust en Dutch Antilles Management meer dan honderd brievenbusfirma’s, waarachter de feitelijke eigenaren van de goksites schuilgaan. D’Abreu bekleedt tal van maatschappelijke functies. Zo is hij bestuurslid van de stichting RK Centraal Schoolbestuur, bestuursvoorzitter van het pensioenfonds Vidanova, vicevoorzitter van Vidanova Bank en is hij verbonden aan de politieke partij PNP. Zijn naam duikt ook op in de ‘Paradise Papers’ van The International Consortium of Investigative Journalists.

Op basis van Curaçaose sublicenties worden via het eiland enkele duizenden websites met kansspelen geëxploiteerd. De eigenaren laten het bestuur over aan trustkantoren in Willemstad zodat zij zelf uit het zicht van bijvoorbeeld opsporingsdiensten blijven. Velen verschuilen zich achter een web van vennootschappen, meestal gevestigd in eilandstaatjes die te boek staan als belastingparadijzen. Vandaar leiden de sporen vaak naar voormalige Sovjet-republieken. Curaçao is aantrekkelijk voor ze omdat het toezicht er een wassen neus is.

In tal van rapporten wordt de ‘online gambling industrie’ van Curaçao in verband gebracht met internationale criminaliteit zoals drugshandel, mensenhandel, wapenhandel en de financiering van terrorisme. Webcasino’s worden gebruikt om winsten wit te wassen en ‘ondergronds te bankieren’, aldus het onderzoeks- en analysebureau InSight Crime dat onlangs een onthullend rapport over het Caribisch deel van het Koninkrijk publiceerde. In dat rapport wordt ook expliciet gewezen op het faciliteren van witwassen en terrorismefinanciering door het niet verifiëren van de identiteit van spelers op onlinecasino’s die vanuit Curaçao werken.

De Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen (SBGOK) komt op voor gedupeerde spelers van onlinecasino’s die onder Curaçaose vlag opereren. Door het ontbreken van toezicht door de Curaçaose overheid hebben exploitanten vrij spel om de regels naar hun hand te zetten en spelers te misleiden, onder meer door met grote geldprijzen te schermen waarvan niet controleerbaar is of ze ook daadwerkelijk worden uitgekeerd.

Wie kritiek heeft op de Curaçaose goksector, kan er op rekenen ‘aangepakt’ te worden. Tweede Kamerlid Ronald van Raak kreeg advocaat Gerard Spong op zijn dak omdat hij maffiabaas Corallo (de op Sint Maarten residerende casinokoning die toenmalig premier Gerrit Schotte heeft omgekocht)  “maffiabaas” had genoemd. ‘Gamingadvocaat’ Bas Jongmans (ook hij figureert in de ‘Paradise Papers’) dacht Kamerleden te kunnen verbieden lastige vragen te stellen over zijn Curaçaose cliënten. Media die het wagen ‘ongunstig’ over de sector te berichten, krijgen prompt intimiderende sommaties te rectificeren.

De Nederlandse Kansspelautoriteit treedt geregeld op tegen op Curaçao gevestigde vennootschappen die zich met online kansspelen op de Nederlandse markt richten. Eerder dit jaar is nog een boete van 500.000 euro opgelegd aan een exploitant. Een groot deel van de boetes kan niet worden geïnd omdat de eigenaren van de webcasino’s zich achter trustkantoren verscholen houden. Hoewel ze in het handelsregister staan ingeschreven als bestuurder, laat de Kansspelautoriteit de betrokken trustkantoren ongemoeid.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.