Onderzoek naar opvoedingsproblemen door armoede in Caribisch Nederland

Den Haag – De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman starten gezamenlijk een onderzoek onder alleenstaande ouders en hun kinderen die in armoede leven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Het onderzoek richt zich op de problemen die deze ouders ervaren bij het opvoeden van hun kinderen. De ombudsmannen hebben dit aangekondigd in een brief aan onder anderen minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees.

Extra getroffen

Sinds 2019 onderzoekt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen, deels samen met Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer, de armoedeproblematiek in Caribisch Nederland. Twee onderzoeken onder ouderen en jongvolwassenen bevestigden dat de armoedeproblematiek op de eilanden groot is. Ouderen en jongeren lijken, net als alleenstaande ouders met kinderen, door de armoede extra getroffen te worden.

De ombudsmannen gaan onderzoeken waar alleenstaande ouders en kinderen, die rond of onder de armoedegrens leven, tegenaan lopen bij de opvoeding. “Armoede heeft namelijk grote negatieve gevolgen voor de opvoedingsmogelijkheden van ouders, zeker als zij alleenstaand zijn. Ook wordt onderzocht welke gevolgen dit heeft voor de kwaliteit van hun leven. En brengen ze in kaart wat deze ouders en kinderen van de overheid en maatschappelijke organisaties verwachten.”

Risicofactor

“De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman zullen op basis van het onderzoek aanbevelingen doen die ervoor moeten zorgen dat alleenstaande ouders op goede wijze vorm kunnen geven aan de opvoeding van hun kinderen. Omdat armoede een belangrijke risicofactor is voor opvoedingsproblemen, zal een deel van de aanbevelingen ook betrekking hebben op het verminderen van armoede en armoede-gerelateerde problematiek”, aldus de ombudsmannen. Hun bevindingen worden naar verwachting in het najaar gepubliceerd.

Lees hier de brief van de ombudsmannen aan de minister.

Achtergrond

Sinds Bonaire, Sint Eustatius en Saba in 2010 bijzondere gemeenten van Nederland zijn geowrden, behandelt de Nationale ombudsman behandelt sindsdien klachten over rijksoverheidsinstanties op de eilanden. Sinds 2012 behandelt hij ook klachten over de lokale overheidsinstanties, oftewel de openbare lichamen.

De Kinderombudsman mag sinds zijn oprichting in 2011 klachten behandelen in Caribisch Nederland. Het gezamenlijke onderzoek naar armoede onder alleenstaande ouders en hun kinderen in Caribisch Nederland is het derde uit een serie van drie onderzoeken van de Nationale ombudsman naar armoedeproblematiek op de eilanden.

In september 2019 publiceerde de Nationale ombudsman het eerste onderzoek naar armoede onder ouderen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In september 2020 publiceerde de Nationale ombudsman samen met de Kinderombudsman het tweede onderzoek naar armoede onder jongeren.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen (Foto: Freek van den Berg).
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.