OM Sint Maarten in cassatie tegen afwijzing enquête bij havenbedrijf

Philipsburg – Het Openbaar Ministerie op Sint Maarten laat het er niet bij zitten dat het Gemeenschappelijk Hof van Justitie het verzoek tot het instellen van een zogeheten civiele enquête naar grootschalige misstanden bij het havenbedrijf heeft afgewezen.

Volgens het OM is het land Sint Maarten voor zeker tien miljoen dollar benadeeld door fraude met valse facturen en structurele corruptie gedurende een groot aantal jaren door de top van de overheidsnv.  Ook bij infrastructurele projecten was sprake van corruptie en omkoping, zoals bij de aanbesteding van de Causewaybrug.

Veroordelingen

De voormalig bestuursvoorzitter Mark Mingo van het havenbedrijf is begin 2020 veroordeeld tot 46 maanden gevangenisstraf. Voormalig politiek leider Theo Heyliger kreeg eveneens een jaar geleden 50 maanden celstraf opgelegd. Het OM acht in het algemeen belang  noodzakelijk dat in vervolg op de veroordelingen een diepgaand onderzoek wordt uitgevoerd naar de gang van zaken binnen Port of St. Maarten NV.

In cassatie

Een enquêteverzoek werd in december door het Hof afgewezen. Het OM is van mening zijn dat er juridische gronden zijn om de Hoge Raad te verzoeken die beslissing te vernietigen en heeft daarom vandaag een verzoekschrift tot cassatie ingediend bij de Hoge Raad. Het OM denkt dat transparantie kan helpen vergelijkbare misstanden in de toekomst te voorkomen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.