Lening aan Winair geen verboden staatssteun

Den Haag – De lening die de Nederlandse regering aan de Sint Maartense luchtvaartmaatschappij Winair heeft verstrekt, is niet in strijd met de Europese regels voor staatssteun. Dat antwoordt minister Van Nieuwenhuizen (IenW) op vragen van de Tweede Kamer.

De Staat der Nederlanden is voor bijna 8% mede-aandeelhouder, de overige aandelen zijn in handen van het land Sint Maarten. Winair was nog niet hersteld van de gevolgen van orkaan Irma toen de coronacrisis uitbrak. Om een zeker faillissement te voorkomen leende Nederland 3 miljoen aan het bedrijf dat de enige is die alle zes eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk met elkaar verbindt.

1          Op welke wijze is er rekening gehouden met het feit dat Winair ook het Franse deel van Sint-Maarten bedient? Dragen de Fransen ook bij aan deze lening?

De hypothecaire lening aan Winair is verstrekt om het belang van de verbondenheid van de Nederlandse eilanden Saba en Sint Eustatius te borgen. Winair is op deze eilanden de enige aanbieder van een lijnverbinding voor personenvervoer. Een dergelijke afhankelijkheid van Winair kennen de Franse overzeese gebieden, collectiviteiten en regio’s (Départements, collectivités et regions d’autre-mer) niet. Vandaar dat de Fransen niet bijdragen aan deze lening.                                  

2          In hoeverre is er sprake van ongeoorloofde staatssteun bij het verstrekken van een dergelijke lening?

De overbruggingslening leidt niet tot het verstrekken van onrechtmatige staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), dat het verstrekken van Staatssteun in beginsel verbiedt. Het verstrekken van de lening geschiedt tegen een marktconform tarief. Bovendien wordt het onderpand hoger getaxeerd dan de waarde van de lening.                                  

3          Wat gebeurt er als de lening niet terugbetaald wordt?

Wanneer Winair tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, is de Staat bevoegd haar hypotheekrechten uit te oefenen. Daarbij is artikel 3:270 BW Sint Maarten van toepassing. De Staat zal de geïnde bedragen, na aftrek van alle kosten, in mindering brengen op het door Winair aan de Staat verschuldigde ter zake van de verplichtingen tot zekerheid waarvan het hypotheekrecht strekt.                               

4          Wat is de reden dat er nu pas is besloten tot het verlenen van steun, nu een faillissement ophanden is?

Tot het verstrekken van een hypothecaire lening is besloten naar aanleiding van een direct verzoek van de minister-president van Sint Maarten op 8 december 2020. Winair dreigde voor het einde van het jaar haar schuldeisers en de salarissen van haar personeel niet meer te kunnen betalen. Het bedrijf Winair heeft eerder ook zelf een steunverzoek ingediend. Daarvoor wordt het Afwegingskader bij steunverzoeken individuele bedrijven doorlopen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.