CDA en PvdA vragen minister om ontheffing voor promotiefilm over Bonaire

Den Haag – Het CDA en de PvdA vinden dat minister Van Nieuwenhuizen (IenW) alsnog toestemming moet geven voor het maken van een promotiefilmpje over Bonaire dat in de televisieuitzending van het Eurovisie Songfestival kan worden getoond.

De Tweede Kamerleden Attje Kuiken (PvdA) en Chris van Dam (CDA) hebben de bewindsvrouw schriftelijke vragen gesteld over haar besluit de filmmakers niet toe te staan voor de opnamen op Bonaire gebruik te maken van een drone vanwege de nabijheid van de luchthaven.

“Bent u bereid om voor de inzet van een drone voor het maken van eenmalige opnamen ter promotie van Bonaire in dit bijzondere geval een uitzondering te maken?”, is een van de vragen. Omdat er weinig tijd rest om nog een filmpje te produceren dringen Kuiken en Van Dam er bij Van Nieuwenhuizen op aan hun vragen binnen een week te beantwoorden.

De vragen van Kuiken en Van Dam:

  1. Heeft u een verzoek ontvangen voor het gebruik van een drone voor het maken van een promotiefilm op Bonaire ten behoeve van het Eurovisiesongfestival? Zo ja, van wie en wanneer?
  2. Deelt u de mening dat het van groot belang is om Bonaire weer op de toeristische kaart te zetten? Zo ja, in hoeverre zou een promotiefilm over Bonaire uitgezonden tijdens het Eurovisiesongfestival met een bereik van 200 miljoen kijkers daaraan kunnen bijdragen?
  3. Indien u een dergelijk verzoek heeft ontvangen, klopt het dat u daarop negatief heeft gereageerd? Zo ja, wat zijn de overwegingen die ten grondslag liggen aan uw beslissing en welke belangenafweging heeft er plaatsgevonden?
  4. Is het juist dat u heeft voorgesteld om dan maar met een helikopter over Bonaire te vliegen in plaats van met een minder belastende drone? Zo ja, welke belangenafweging heeft er plaatsgevonden? Heeft u daarin rekening gehouden met het feit dat Bonaire een natuurgebied is?
  5. Bent u bereid om voor de inzet van een drone voor het maken van eenmalige opnamen ter promotie van Bonaire in dit bijzondere geval een uitzondering te maken? Zo nee, waarom niet?
  6. Kunt u deze vragen gezien de urgentie binnen één week beantwoorden?

Lees hier ‘Kamerlid Van Dam hekelt verbod op promotiefilm over Bonaire’

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.