Natuurorganisaties mengen zich in discussie over havenplan Bonaire

Kralendijk – In reactie op de commotie rond het plan van Bonaire een nieuwe containerhaven te ontwikkelen alsmede een pier voor de aanvoer van brandstof, hebben drie natuurorganisaties een statement naar buiten gebracht. Het gaat om het Wereld Natuur Fonds, de Sea Turtle Conservation Bonaire en de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources.

De drie keren zich niet per definitie tegen het plan, dat zich nog in de studiefase bevindt. Ze stellen “te begrijpen dat havenfaciliteiten nodig zijn voor de noodzakelijke import van goederen en brandstof op Bonaire” maar benadrukken wel dat de mogelijke impact op natuurwaarden leidend moet zijn bij alle infrastructurele ontwikkelingen.

Alternatieven

De natuurorganisaties vragen zich af of de plannen aan ecologische of sociale effectbeoordelingen zijn onderworpen. Zij zien graag dat ook naar alternatieve, duurzame scenario’s wordt gekeken waarbij het hun voorkeur heeft dat gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande infrastructuur.

In een emailbericht aan het openbaar lichaam zeggen de organisaties “open te staan voor een constructief gesprek om ons standpunt en eventuele vragen toe te lichten en mee te denken bij het vinden van oplossingen waar mogelijk.”

Petitie

Hoewel het plan voor een containerhaven al jaren oud is, ontbrandde vorige maand, nadat natuurfotograaf Dos Winkel een onlinepetitie tegen de “vernietiging van koraalrif” was gestart, een heftige discussie. Vier Kamerfracties dienden bij elkaar opgeteld bijna 100 uitermate kritisch getoonzette (nog niet beantwoorde) vragen aan minister Van Nieuwenhuizen (IenW) over de dreigende “ecocide” op Bonaire.

Het volledige statement van de natuurorganisaties:  

Het Wereld Natuur Fonds, de Sea Turtle Conservation Bonaire en de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources delen hierbij hun standpunt met betrekking tot de geplande nieuwe vrachthaven bij Hato en de nieuw te bouwen steiger bij Karpata.

We zijn blij om te zien dat in de duurzame ontwikkeling van Bonaire, natuurbescherming en met name bescherming van koraalriffen een belangrijke plaats innemen zoals tot uiting komt in het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland dat momenteel voor Bonaire wordt uitgewerkt tot een praktische uitvoeringsagenda.

Wij begrijpen dat havenfaciliteiten nodig zijn voor de noodzakelijke import van goederen en brandstof op Bonaire. Wij zijn echter van mening dat natuurwaarden en de mogelijke impact op die natuurwaarden leidend zouden moeten zijn voor alle nieuwe infrastructurele ontwikkelingen en dat hier rekening mee moet worden gehouden bij de ontwikkelfase van elk nieuw project. Hierbij dient tevens overwogen te worden wat de meest duurzame alternatieven zijn.

Dit is in lijn met de wens voor duurzame ontwikkeling van Bonaire, het unieke karakter en de toeristische bestemming die Bonaire behelst, gekoppeld aan de missie van de eilandoverheid en Nederlandse overheid om te investeren in een Koraal Actie Plan en in Bonaire als Blue Destination.

We zijn momenteel niet op de hoogte van recent uitgevoerde ecologische of sociale effectbeoordelingen en als deze al zijn gedaan, wat de resultaten van die beoordelingen zijn. We zitten in het proces deze informatie van de juiste partijen te verkrijgen. We kijken uit naar de resultaten van een kosten- en batenanalyse van bovengenoemde twee projecten en alternatieve scenario’s, waarbij onze voorkeur uitgaat naar scenario’s die gebruik maken van reeds bestaande infrastructuur.

Gezien de permanente impact en de internationale implicaties die de ontwikkelingen zullen hebben, vragen we ons ook af of de vrijstellingen zoals vereist door de SPAW-protocollen van het Verdrag van Cartagena zijn aangevraagd bij het Regionaal Activiteitencentrum voor het SPAW-protocol.

We hopen oprecht dat voor deze en toekomstige ontwikkelingen de impact op de natuur zoveel als redelijkerwijs mogelijk is geminimaliseerd wordt, om zo de grote en unieke biodiversiteit op Bonaire te behouden voor de toekomst.

Lees hier ook: Ecocide op Bonaire of framing?

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.