Aruba

Arubaanse overheidsentiteiten jaren achter met jaarrekeningen

Oranjestad – Van maar liefst 26 van de 44 overheidsentiteiten op Aruba ontbreekt de jaarrekening over 2019, althans: deze zijn – hoewel de wettelijke indieningstermijn van 20 september 2020 al ruim is verstreken – nog niet aan het College financieel toezicht voorgelegd.

Dat blijkt uit een overzicht dat het Cft naar minister van Financiën Ruiz-Maduro heeft gestuurd met het verzoek te laten weten wanneer de ontbrekende stukken alsnog worden toegestuurd. Veel overheidsnv’s en aan de overheid gerelateerde instellingen en stichtingen hebben jarenlange achterstanden.

Staten

Post Aruba en de Stichting Protestants Christelijke Onderwijs spannen de kroon: vanaf 2014 ontbreken hun cijfers. Maar de opmerkelijkste achterblijvers zijn de Staten, waarvan de laatst geleverde jaarrekening van 2014 dateert, en de Algemene Rekenkamer, al loopt die ‘maar’ een half jaar achter.

Het ontbreken van recente jaarstukken van zo veel organisaties betekent dat er geen volledig inzicht is in de staat van de overheidsfinanciën. “Het Cft wijst u erop dat een goede monitoring van de financiële ontwikkelingen bij de overheidsentiteiten noodzakelijk is, zodat risico’s voor de overheidsfinanciën tijdig worden onderkend”, schrijft Cft-voorzitter Gradus aan Ruiz-Maduro.

Ritueel

Of het verzoek van het college de jaarrekeningen “zo spoedig mogelijk” te leveren indruk maakt, is de vraag. Het Cft vraagt er elk jaar om, overigens niet alleen aan Aruba, maar ook aan Curaçao, Sint Maarten en zelfs het direct onder Nederland vallende Bonaire.

Zie hier het volledige overzicht

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.