Regering Curaçao: tekort over 2020 loopt op tot 811 miljoen

Willemstad – Op basis van de meest recente cijfers heeft Curaçao het jaar 2020 afgesloten met een tekort van 644 miljoen gulden, maar de regering verwacht dat dit bedrag door nog te ontvangen facturen nog zal oplopen tot 811 miljoen. In deze bedragen is een last van 267 miljoen opgenomen in verband met de overname van de vordering die de Centrale Bank heeft op de Girobank.

Het Cft plaatst zijn vraagtekens bij de het grote verschil: “Dit verschil tussen beide komt met name voort uit de categorie verbruik van goederen en diensten, waarbij de realisatie ANG 162 miljoen bedraagt en de prognose in de vierde UR ANG 285 miljoen. Het Cft vindt het zorgelijk dat u verwacht dat er na de afsluiting van het begrotingsjaar nog zo’n dertig procent van de verplichtingen gerealiseerd moet worden en dat daarmee de realisatie mogelijk circa 100 miljoen hoger uitkomt dan de realisatie in 2019 en ook de begroting zal overstijgen.”

Het Cft wijst er onder meer ook op dat van de taakstellende bezuiniging in de zorg ter grootte van 70 miljoen gulden om de hogere exploitatiekosten van het nieuwe ziekenhuis te dekken slechts ca. 18 miljoen is gerealiseerd. “Het Cft verzoekt u met klem en urgentie om uitvoering te geven aan zowel het verduurzamen van de sociale fondsen als de invulling van de taakstellende besparing in de zorg.”

Lees hier de gehele brief van het Cft.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.