Eerste Kamer stelt debat over de Koninkrijksrelaties opnieuw uit

Den Haag – Het al eerder uitgestelde ‘grote debat’ over de Koninkrijksrelaties dat de Eerste Kamer naar 2 maart had doorgeschoven, is opnieuw uitgesteld. Als nieuwe ‘voorlopige’ datum is 6 april op plenaire agenda gezet.

De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties kwam vandaag in een procedurevergadering tot de conclusie dat de reguliere agenda van de Senaat is volgestroomd met wetgeving die op korte termijn behandeld moet worden.

Diepgaander

De vrees bestond dat het debat over het koninkrijksdossier in de knel zou komen, terwijl het juist de bedoeling is om eens een keer wat diepgaander met staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops te debatteren over ontwikkelingen in de Caribische delen van het Koninkrijk en de relatie met Nederland.

De fractiewoordvoerders werd vandaag door de Kamervoorzitter “in overweging gegeven te focussen op de actualiteit”. De aandacht zal, zo mag worden aangenomen, vooral uitgaan naar de akkoorden die met Curaçao, Aruba en Sint Maarten gesloten zijn om ze weerbaarder uit de coronacrisis te laten komen en het ijkpunt voor het sociaal minimum op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.