Bedrijven in Caribisch Nederland vervolgd voor misbruik coronasteun

Kralendijk – Tegen zeven bedrijven/organisaties in Caribisch Nederland stelt het Openbaar Ministerie strafrechtelijke vervolging in wegens misbruik van coronasteun. De gevallen spelen op alle drie de eilanden. Ze zijn aan het licht gekomen door onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De misbruik heeft betrekking op zowel de ‘Noodregeling SZW’ als ‘Tegemoetkoming EZK’. De Noodregeling SZW en Tegemoetkoming EZK werden aan het begin van de coronacrisis in het leven geroepen om ondernemers in Caribisch Nederland te ondersteunen in hun loonkosten en vaste lasten. Er maken ongeveer 700 bedrijven gebruik van de noodregelingen, die uitgevoerd worden door de RCN-unit SZW. 

Doelbewust

Als er signalen zijn van onjuist gebruik van de regelingen, neemt de RCN-unit SZW contact op met de aanvrager. Als blijkt dat er te veel is uitbetaald, wordt in veel gevallen in goed overleg het bedrag verrekend of teruggevorderd. Als er doelbewust onjuiste informatie is opgegeven of informatie achterwege is gelaten, wordt het strafrecht ingezet.

Het gaat dan bijvoorbeeld om werkgevers die steun voor loonkosten ontvangen en die niet doorbetalen aan hun werknemers, of steun ontvangen voor werknemers die niet meer in dienst zijn. Ook treedt het OM BES op in gevallen waarin veel te hoge omzetcijfers opgegeven zijn. Vooralsnog zullen er geen schikkingen aangeboden worden.

Integer

Vanaf het begin was duidelijk dat er een risico bestond op misbruik van de noodregelingen. De coronasteun wordt verstrekt op basis van informatie zoals opgegeven door de aanvrager, die voor waarheid tekent. Deze werkwijze is destijds gekozen om de steun zo snel mogelijk bij de getroffen bedrijven te krijgen en vereist een integere houding van de aanvrager.

Bedrijven moeten een wijzigingsformulier indienen op het moment dat hun situatie verandert ten opzichte van hun aanvraag en melding maken indien zij vermoeden ten onrechte steun uitbetaald te krijgen. Het is niet uitgesloten dat er nog meer bedrijven vervolgd gaan worden. In mei zullen naar verwachting de eerste zittingen plaatsvinden.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.