Wergevers en vakbonden: Geef Bonaire ruimte voor maatwerk

Kralendijk – De Centraal Dialoog op Bonaire waarin werkgevers, vakbonden en de lokale overheid samenwerken, laat in een verklaring weten achter het verzoek te staan dat het Bestuurscollege begin deze maand 2021 heeft gedaan aan minister Hugo de Jonge (VWS) om Bonaire meer ruimte te bieden voor maatwerk in de strijd tegen Covid-19.

Het Bestuurscollege heeft erop gewezen dat in verlengingsbesluit van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) zoals dat door het kabinet is voorgelegd aan de Tweede Kamer onvoldoende rekening wordt gehouden met het feit dat de situatie met betrekking tot het coronavirus in het Europees deel van Nederland sterk afwijkt van die op Bonaire.

Inreisbeperkingen

“Gegeven het hoge aantal besmettingen op het vasteland en de aanwezigheid aldaar van zowel de Britse als de Zuid-Afrikaanse variant, is het begrijpelijk dat er voor Europees Nederland verstrekkende maatregelen worden genomen”, aldus de Centraal Dialoog.

Aangezien er vanuit het oogpunt van volksgezondheid geen reden is deze maatregelen zonder meer van toepassing te verklaren voor Bonaire, vindt de Centraal Dialoog terecht dat het Bestuurscollege het kabinet heeft verzocht het openbaar lichaam Bonaire ruimte te geven voor ‘maatwerk’, met name bij het opleggen van inreisbeperkingen, zoals voor vluchten uit Noord-Amerika. “De Grondwet voorziet er in nationale wet- en regelgeving af te stemmen op de andere omstandigheden in Caribisch Nederland.”

Over één kam

De Centraal Dialoog: “Het over één kam scheren van Bonaire met het Europese deel van het land leidt ertoe dat de toch al hard geraakte economie van het eiland onnodig nog zwaarder wordt getroffen. Dat betekent dat ondernemers en burgers alleen maar afhankelijker worden van steun van de rijksoverheid, voor zo ver deze al toereikend is om een nog langere periode van economische stilstand te overbruggen.  Ook het klaarliggende herstelplan loopt hierdoor verdere vertraging op.”

De Centraal Dialoog zegt te hopen dat het kabinet het onderbouwde pleidooi van Bonaire voor maatwerk honoreert. De partijen die deel uitmaken van de Centraal Dialoog voegen ter aan dat het zeker niet hun intentie is de regering te bewegen tot het nemen van onverantwoorde risico’s. “Het terugdringen van het coronavirus heeft ook op Bonaire prioriteit, waarbij de adviezen van deskundigen leidend zijn. Bij het ontwerpen van maatwerk zullen dan ook te allen tijde experts worden geconsulteerd.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.