Curaçaose vissers al bijna jaar in Venezolaanse cel

Den Haag – De vijf vissers die al bijna een jaar in Venezuela gevangen zitten, zijn inwoners van Curaçao. Vier zijn Curaçaoënaar en de vijfde is een Venezolaan met een verblijfsvergunning. Ze zijn in maart 2020 gearresteerd omdat hun vissersboten zich in de Venezolaanse territoriale wateren zouden hebben bevonden.

“De detentieomstandigheden in Venezuela zijn in het algemeen slecht, zo ook voor deze vijf gedetineerden. De vijf personen zitten samen in één cel in een gevangenis in een plaats op zes uur rijden vanaf de hoofdstad Caracas”, zo antwoordt minister Stef Blok op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66).

Consulaire bijstand

Het vijftal krijgt consulaire bijstand vanuit de koninkrijksambassade in Caracas waarvan medewerkers een bezoek hebben gebracht. De Curaçaose autoriteiten staan eveneens in contact met de gevangenen en hun familie. Volgens de bewindsman zal de rechtszaak tegen de vissers binnenkort dienen. Hen wordt behalve het illegaal binnendringen van de Venezolaanse wateren mogelijk ook goederensmokkel ten laste gelegd.

Op de vraag van Sjoerdsma wat Buitenlandse Zaken gedaan heeft om de vijf vrij te krijgen, schrijft Blok: “De ambassade kan geen burgers uit buitenlandse detentie halen. Het Koninkrijk der Nederlanden kan zich niet rechtstreeks bemoeien met een buitenlandse rechtsgang. Wel kan aan de gedetineerden consulaire bijstand worden verleend, hun detentieomstandigheden en hun rechtsgang gemonitord en bij de Venezolaanse autoriteiten worden aandrongen op humane detentieomstandigheden en een eerlijke en spoedige rechtsgang. Ook in deze zaak wordt maximaal ingezet binnen de diplomatieke en consulaire mogelijkheden.”

Repatriëring

“Repatriëring van overheidswege is geen onderdeel van de consulaire bijstand aan ex-gedetineerden. Als onderdeel van de consulaire bijstand zal het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met de autoriteiten van Curaçao wel meehelpen te onderzoeken hoe de vijf personen na vrijlating veilig naar Curaçao kunnen terugkeren”, aldus Blok.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.