CEO Hillen (Bonaire Airport): zorgen om continuïteit vliegverbindingen

Kralendijk – CEO Jos Hillen van Bonaire International Airport maakt zich zorgen over de continuïteit van de vliegverbindingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk nu regionale luchtvaartmaatschappijen (mede) door de coronacrisis moeite hebben overeind te blijven. Enkele weken geleden nog moest Nederland Winair een lening van 3 miljoen verstrekken om het Sint Maartense vliegbedrijf voor een faillissement te behoeden. Maar ook zonder pandemie gaan geregeld maatschappijen onderuit.

“Financier regionale vluchten vanwege maatschappelijke nutsfunctie als openbaar vervoer

Hillen, in 2019 aangesteld als interim-baas om BIA te helpen professionaliseren, vindt het tijd om de connectiviteit tussen de eilanden structureel te regelen. In een interview met het magazine Luchtvaartnieuws bepleit hij de vliegverbindingen tussen de eilanden te erkennen als een vorm van openbaar vervoer, “te vergelijken met trein- en busverbindingen naar de uithoeken van Nederland.” Hij wijst erop dat in Nederland de overheden gezamenlijk ongeveer 50% van het regionale openbaar vervoer financieren door onrendabele routes te subsidiëren.

Nutsfunctie

Hillen vindt dat, net als het openbaar vervoer in Nederland, de vliegverbindingen tussen de eilanden een “maatschappelijke nutsfunctie” hebben en daarom voor structurele financiële steun van de overheid in aanmerking moeten komen. De CEO van BIA weet zich gesteund door rapporten van het onderzoeksbureau SEO in 2018 en van de Commissie Hartman nog eens in 2019 die zich in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben gebogen over de vraag hoe de connectiviteit tussen de eilanden te borgen. De aanbevelingen zijn door minister Cora van Nieuwenhuizen in dank aanvaard, maar uit niets blijkt dat er ook iets mee is gedaan. Hillen in Luchtvaartnieuws: “Waar een wil is, is een weg.”

In het interview gaat de CEO ook in op het in de maak zijnde nieuwe Masterplan voor Flamingo Airport dat voorziet in de bouw van een tweede terminal voor het afhandelen van internationale vluchten waarbij het bestaande stationsgebouw gebruikt blijft worden voor regionale vluchten. Dat is nodig om als luchthaven – qua passagiersaantallen de vierde van Nederland – de doelstellingen van het strategisch toerismeplan van het eilandbestuur te faciliteren. Ondanks de beoogde ‘selectieve groei’ gaat BIA overigens uit van 900.000 passagiers in 2040, een ruime verdubbeling van de 390.000 in 2019.

Boter bij de vis

Om het Masterplan te financieren wil BIA een beroep doen op het door het kabinet ingestelde Nationaal Groeifonds waarin 20 miljard euro voor de komende vijf jaar beschikbaar is voor projecten die bijdragen aan economische groei. Hillen vindt dat de rijksoverheid sowieso financieel moet bijspringen: “Als je als Nederland zegt: we willen een veilige, betrouwbare infrastructuur die de toegankelijkheid van Bonaire waarborgt, dan zeg ik: vlag uit, maar boter bij de vis.”

Het gehele (uitgebreide en van veel fraaie foto’s van Roëlton Thodé voorziene) interview is te lezen in de zaterdag verschenen februari-editie van Luchtvaartnieuws.

Klik hier om de gedrukte of digitale editie te bestellen.

(Foto Roëlton Thodé)
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.