Sint Maarten

‘Vacaturegolf’ overheid Sint Maarten doet besparingen teniet

Philipsburg – De versobering van de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren met 12,5% leidt niet tot lagere personeelslasten voor de overheid van Sint Maarten. De besparing wordt grotendeels teniet gedaan door het voornemen van het kabinet Jacobs om dit jaar 155 vacatures open te stellen. Het eiland koerst dit jaar af op een tekort van 171 miljoen gulden.

De voor dit jaar begrote post voor personeel is 179 miljoen. Dat is een stijging van 16% ten opzichte van 2019 terwijl in het akkoord met Nederland over voortzetting van de liquiditeitssteun juist een aanzienlijke lastenverlichting is opgenomen. Het College financieel toezicht dringt er dan ook bij de regering in Philipsburg op aan uitsluitend cruciale vacatures te vervullen.

Het Cft vindt het beter de geplande doorlichting van de ambtelijke organisatie af te wachten. “Het landspakket bevat maatregelen en hervormingen die noodzakelijk zijn om Sint Maarten financieel, economisch en bestuurlijk weerbaar te maken. Zo bevat het landspakket afspraken om de doelmatigheid, kwaliteit en effectiviteit van de publieke sector te verhogen en de kosten te verlagen. Hiertoe worden diverse onderzoeken en doorlichtingen uitgevoerd, onder meer naar de formatie, bezetting en daadwerkelijke aanwezigheid en inzetbaarheid van medewerkers.”

Lees hier de brief van het Cft.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.