Knops: “Sint Maarten verdient het voordeel van de twijfel”

Den Haag – “Als land binnen ons Koninkrijk verdient Sint Maarten dan ook het voordeel van de twijfel”, aldus staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in antwoord op de vraag van Tweede Kamerlid Chris van Dam (CDA) of de Staten wel echt achter het met Nederland gesloten akkoord over nieuwe leningen staan.

Van Dam is er allerminst zeker van dat Sint Maartense parlementariërs getuige hun uitlatingen over het akkoord daadwerkelijk steun zullen geven aan het uitvoeringsplan dat naast bezuinigingen ook ingrijpende hervormingen omvat. Knops wil zo pessimistisch niet zijn, maar erkent dat de overeengekomen aanpak om Sint Maarten door de coronacrisis te helpen alleen kans van slagen heeft als beide landen zich hieraan volledig committeren. “Voldoende politieke steun, niet alleen in het kabinet maar ook in het parlement, is daarbij cruciaal”, aldus de staatssecretaris.

Zorg

“Gezien de uitlatingen en de woordkeuze van verschillende Statenleden, begrijp ik de zorg dat de steun van deze leden kwetsbaar is. Toch moet dit niet afleiden van het feit dat een zeer ruime meerderheid van de Statenleden expliciet steun heeft uitgesproken voor een akkoord en dat deze steun bovendien schriftelijk is bevestigd door de voorzitter van de Staten. Als land binnen ons Koninkrijk verdient Sint Maarten dan ook het voordeel van de twijfel. Dit kabinet zal zich maximaal inzetten om samen met Sint Maarten de noodzakelijke hervormingen te realiseren, zolang Sint Maarten de gemaakte afspraken nakomt.”

Onderdeel van die afspraken is de totstandkoming van de Rijkswet COHO die op dit moment ter advisering bij de Raad van State ligt en later dit jaar aan de parlementen zal worden voorgelegd. ,,Indien de hiertoe vereiste consensus ontbreekt of aan het voorstel komt te ontvallen, zal het reeds gesloten landspakket van rechtswege ophouden te bestaan”, benadrukt Knops.

Gevangenis

Het antwoord van de bewindsman maakt deel uit van het schriftelijk overleg met de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties over de situatie met betrekking tot de gevangenis, de wederopbouw na orkaan Irma, het met een lening redden van Winair en de oprichting van de Caribische Ontwikkelings- en Hervormings Organisatie.

Lees hier de antwoorden van Knops op de vragen van de commissie.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.