Greenhouses voor Bonairiaanse scholen

Kralendijk – De Afdeling Publieke Gezondheid is begonnen met de overdracht van de greenhouses aan scholen, beginnend bij de afdelingen van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB). Het greenhouseprogramma is een onderdeel van het groente- en fruitprogramma vanuit de Publieke Gezondheid.

Het programma richt zich op het stimuleren van een gezonde leefstijl bij leerlingen van het primair onderwijs en de SGB onder het motto: ‘Gezonde leefstijl voor een gezond leven en een gezonde toekomst’. Het stimuleren van een gezonde leefstijl zal  ook worden doorgetrokken naar de wijken. “Een gezonde omgeving is immers een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van een gezonde leefstijl, niet alleen bij onze jongeren, maar ook bij de rest van de Bonairiaanse bevolking”, aldus de initiatiefnemers.

Wijken in

Het groente- en fruitprogramma bestaat uit meerdere facetten: een greenhouseprogamma een educatietraject voor scholen en wijken en de bewustwordingscampagne ‘Sembr’ awe pa kosechá mañan’. De campagne is in november 2019 gelanceerd bij de ‘Taste of Bonaire Health’, maar is in maart 2020 vanwege de coronapandemie tijdelijk stilgelegd. De campagne wordt binnenkort hervat.

Het doel van het groente- en fruitprogramma met greenhouses op scholen, is om de affiniteit te creëren bij onze kinderen en jongeren voor het telen van eigen voedsel om te voorzien in de behoeftes aan gezonde voeding. Het is een duurzame aanpak die stapsgewijs ingebed wordt in het onderwijscurriculum. Groenten en fruit worden hierdoor toegankelijk voor een ieder hetgeen bijdraagt aan het bevorderen van de gezondheid en het bestrijden van armoede.

Financiering

De afdelingen van de SGB hebben materiaal ontvangen voor de opstart van de greenhouses zoals een, een kruiwagen, een hark, een spade en zaden. Het gehele project is mede mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.