Ziekenhuiscoöperatie ‘Dutch Caribbean Hospital Alliance’ voor betere zorg

Den Haag – De ziekenhuizen op de 6 eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk gaan een coöperatie vormen: de Dutch Caribbean Hospital Alliance. Doel: betere zorg.

Daartoe is vandaag een oprichtingsovereenkomst ondertekend door de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur van Curaçao, Zita Jesus Leito, de minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport van Aruba, Danguillaume Oduber, de minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken van Sint Maarten, Richard Panneflek en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis, als verantwoordelijke voor de zorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Missie

De Dutch Caribbean Hospital Alliance (DCHA) zal in coöperatievorm gestalte gaan geven aan het gezamenlijk doel om de kwetsbaarheid en afhankelijkheid te verminderen, maar bovenal de continuïteit van medisch specialistische zorg te kunnen garanderen en de kwaliteit en beschikbaarheid daarvan te laten toenemen.

De oprichters geven DCHA een missie mee: “Het leveren van de best mogelijke medische zorg lokaal en regionaal middels een verankerde samenwerking tussen de landen binnen het Koninkrijk en strategische partners, waarbij het welzijn van onze patiënten, het handhaven van een financieel – economisch gezonde situatie en het waarborgen van onze culturele waarden voorop staan.”

Kwartiermakersfase

De coöperatie bevindt zich in een zogenaamde ‘kwartiermakersfase’. De bedoeling is dat nog in dit kwartaal het officiële startsein gegeven kan worden. De bewindslieden van de 4 landen van het Koninkrijk hebben hun vertrouwen uitgesproken dat de intensivering van samenwerking tussen de ziekenhuizen de kwaliteit en continuïteit van de zorg voor de inwoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk zal verbeteren.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.