Bestuurscollege Bonaire: Brede dialoog over plan containerhaven

Kralendijk – Voordat op Bonaire met de voorgenomen bouw van een containerhaven kan worden begonnen zal eerst een Milieu Effect Rapportage worden opgesteld. Voorafgaand aan de definitieve besluitvorming krijgen burgers, belanghebbenden en onder meer natuurorganisaties de gelegenheid zich uit te spreken over het project.

Dat meldt het Bestuurscollege in een persbericht naar aanleiding van de online-petitie die de beweging Conserve Bonaire is gestart om de bouw van de goederenhaven te voorkomen omdat dit “een ramp zou zijn voor het koraalrif”. Het BC stelt hier tegenover dat op de beoogde locatie (bij WEB in Hato) al geruime tijd industriële activiteiten plaatsvinden  en zich daar de olieopslag van Curoil bevindt.

‘Stap voorwaarts’

In het persbericht gaat het BC in op de voorgeschiedenis en de argumenten op grond waarvan enkele jaren geleden reeds is gekozen voor de bouw van een aparte containerhaven op de bedoelde locatie. “De nieuwe haven is naar mijn mening een grote stap voorwaarts voor Bonaire, maar zeker zo belangrijk is dat dit proces zeer zorgvuldig, in openheid en in goede dialoog met de bevolking verloopt. We moeten het met elkaar over de lusten én de lasten hebben”, aldus gezaghebber Edison Rijna.

Gedeputeerde Hennyson Thielman van Economische ontwikkeling stelt: “Door de rechtstreekse aanloop van de containerschepen kunnen de consumentenprijzen dalen en dat is van groot belang voor onze bevolking”. Hieronder het gehele persbericht:

Onderzoek gestart naar mogelijke nieuwe vrachthaven Bonaire

Heeft Bonaire een nieuwe vrachthaven nodig? Deze vraag stelt het Bestuurscollege en het ministerie sinds 2016 en ze willen dat nu verder gaan onderzoeken.

De economie van Bonaire groeit al jaren. Het gevolg is dat er steeds meer goederen moeten worden ingevoerd. Daarvoor is de infrastructuur op veel terreinen onvoldoende. Dat geldt zeker ook voor de haveninfrastructuur. Het Bestuurscollege werkt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al een aantal jaren aan de verbetering daarvan. Zo is de Zuidpier in Kralendijk in 2018 geheel gerenoveerd en ook de kleinere Middenpier is geschikt gemaakt om de schepen van Don Andres te kunnen lossen. Op dit moment wordt de Zuidpier verlengd om de cruiseschepen op een veilige manier te kunnen afmeren en de passagiers soepel van en aan boord te kunnen laten gaan.

Toekomstbestendige haveninfrastructuur

Om een toekomstbestendige haveninfrastructuur die meegroeit te hebben is meer nodig. Het combineren van cruisevaart en vrachtafhandeling is niet optimaal doordat andere vracht andere faciliteiten nodig heeft. Zo is voor het lossen van containerschepen een havenkraan nodig die niet op de huidige Zuidpier ingepast kan worden, Ook botst het almaar groeiende vrachtverkeer naar en van de haven met het andere verkeer in het drukste deel van Kralendijk. Het uit elkaar halen van deze verkeerstromen en het verbeteren van de goederenafhandeling is een van doelstellingen van het Bestuurscollege en het ministerie van I&W. Een nieuwe vrachthaven zou de oplossing kunnen zijn.

Lagere consumentenprijzen

Een vrachthaven maakt directe ontvangst van containerschepen uit Europa, Zuid-Amerika en de VS mogelijk. Hierdoor hoeven de containers niet eerst naar Curaçao gebracht te worden waardoor de transportkosten van goederen voor Bonaire kunnen dalen. Gedeputeerde Thielman van Economische ontwikkeling stelt: “Door de rechtstreekse aanloop van de containerschepen kunnen de consumentenprijzen dalen en dat is van groot belang voor onze bevolking”.

Mogelijke locatie

Een geschikte locatie voor een mogelijk nieuwe vrachthaven is WEB in Hato. Het BC heeft dit in 2017 al als voorkeurslocatie voor een nieuwe vrachthaven aangewezen. De twee belangrijkste argumenten daarvoor zijn: een rustig golfklimaat door de ligging in de kromming van het eiland en in de luwte van Klein Bonaire én op deze locatie zijn al industriële activiteiten gevestigd zoals de drinkwaterinstallatie van WEB en de tankopslag van Curoil. Voor de haven moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Onderzoek naar financiële en economische haalbaarheid

Het BC heeft samen met het ministerie van I&W opdracht gegeven om de financiële en economische haalbaarheid van een nieuwe haven te onderzoeken. De tweede stap zal zijn om te onderzoeken op welke wijze de nieuwe haven in gezamenlijkheid gefinancierd kan worden. Er zal onder meer een MER (Milieu Effect Rapportage) worden gemaakt.

Dialoog met bevolking

Bij de MER neemt de dialoog met de omgeving, belanghebbenden en natuurorganisaties een belangrijke plaats in. De bevolking en belangenorganisaties krijgen de gelegenheid om zich uit te spreken over een nieuwe vrachthaven. Gezaghebber Rijna:  “De nieuwe haven is naar mijn mening een grote stap voorwaarts voor Bonaire maar zeker zo belangrijk is dat dit proces zeer zorgvuldig, in openheid en in goede dialoog met de bevolking verloopt. We moeten het met elkaar over de lusten én de lasten hebben.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.