Venezuela

Ook na vertrek regime Maduro blijft Venezuela instabiel

Den Haag – Een bewust conflict met het Koninkrijk zal Venezuela niet willen aangaan, maar er is wel een kans op onbedoelde escalatie. Daarvoor waarschuwen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Nationaal CoÖrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in de analyse ‘Dreigingsbeeld Statelijke Actoren’.

“Venezuela, het grootste buurland van het Koninkrijk, vormt een potentiële dreiging tegen de territoriale integriteit. Het is onwaarschijnlijk dat Venezuela een militair conflict met het Koninkrijk der Nederlanden zal willen riskeren. Er bestaat wel een kans op onbedoelde escalatie door mogelijke misinterpretatie en incidenten als gevolg van de afname van de militaire professionaliteit binnen Venezuela”, aldus de analyse van de veiligheidsdiensten.

“Zelfs als het Maduro-regime in de nabije toekomst plaats maakt voor een ander regime, is het onwaarschijnlijk dat de instabiele situatie op de korte termijn substantieel zal verbeteren. Het land bevindt zich sinds 2017 in een economische en politieke crisis en de daaruit volgende onveiligheid en instabiliteit zullen zeer waarschijnlijk nog jaren aanhouden. De crisis is bovendien groter dan de Venezuela. Het raakt de hele regio, waar ook de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden deel van uitmaken.”

De diensten wijzen er op dat Aruba, Bonaire en Curaçao verschillende gevolgen ondervinden van die crisis. “Daarbij spelen ook de geopolitieke belangen van grootmachten als de VS, Rusland en China een rol. Deze verschillende belangen, van grootmachten met verschillende standpunten, kan potentieel een geopolitieke krachtmeting worden met regionale impact en daarmee mogelijk gevolgen voor het Koninkrijk. Daarnaast heeft ook de vervlechting van georganiseerde misdaad en strijdkrachten bij illegale handel in drugs, goud en wapens in Venezuela een destabiliserende werking op de regio.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.