Zorgen GroenLinks om havenplan Bonaire

Den Haag/Kralendijk – Met de PvdA maakt ook GroenLinks zich zorgen over het plan om op Bonaire een nieuwe containerhaven te bouwen op een locatie waar zich kwetsbare koraalriffen bevinden. Tweede Kamerlid Nevin Özütok heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan minister Van Nieuwenhuizen (IenW) en staatssecretaris Knops (BZK).

Aanleiding voor de vragen is de online-petitie die de organisatie Conserve Bonaire is gestart om het plan tegen te houden, maar tenminste aangepast te krijgen. Özütok wil onder meer weten hoe het plan te rijmen valt met het streven van het lokale bestuur Bonaire te verduurzamen. Hieronder haar vragen:  

  1. Kent u het bericht dat er plannen zijn voor de aanleg van een containerhaven nabij Hato op Bonaire? 1) Zo ja, klopt dit bericht?
  2. Kunt u aangeven in welk stadium de plannen momenteel verkeren? In hoeverre zijn de te verwachten gevolgen voor natuur, mens en milieu in de planvorming meegenomen? Klopt het dat de bestaande haveninfrastructuur van de olieoverslagterminal BOPEC een goed alternatief is voor de aanleg van een nieuwe haven?
  3. Hoe verhouden zich de voorgenomen plannen tot de ambities van het bestuurscollege van Bonaire om in te zetten op verduurzaming?
  4. Deelt u de mening dat onder deze omstandigheden het belang van bescherming van de koraalriffen voorop moet staan en dat van de aanleg moet worden afgezien als dit onherstelbare schade berokkent aan het onvervangbare rifecosysteem op Bonaire? Zo nee, waarom niet?
  5. Is er inmiddels opdracht gegeven voor een planstudie? Zo nee, bent u bereid om met het oog op de te verwachten natuur- en milieuschade hiervan af te zien?

1)  Verzet tegen plan Bonaire voor containerhaven

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.