Curacao

Protocol voor versterking grenstoezicht in Caribisch deel Koninkrijk

Den Haag – Nederland heeft samen met Aruba, Curaçao en Sint Maarten een gezamenlijk ‘protocol versterking grenstoezicht’ opgesteld. Daarin is vastgelegd om, in ieder geval, de komende 7 jaar extra te investeren in het grenstoezicht in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Eind 2020 zijn Aruba, Curaçao en Sint Maarten individueel met Nederland een politiek akkoord overeengekomen, waarin naast meerjarige financiële steun ook hervormingen worden verlangd (opgenomen in de recent vastgestelde uitvoeringsagenda’s). Een onderdeel is de versterking van het grenstoezicht. Ook zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de lokale en Nederlandse grensdiensten.

24/7 inzetbaar

Nederland zal structureel een bedrag oplopend tot  30,5 miljoen euro. beschikbaar stellen voor ondersteuning door de Koninklijke Marechaussee, Douane Nederland en de Kustwacht Caribisch Gebied. Met deze middelen zal onder meer de Kustwacht in staat gesteld worden om 24/7 inzetbaar te zijn. Ook stelt Nederland naast de structurele financiering ook incidentele middelen ter beschikking voor investeringen in het materiaal, personeel en de faciliteiten van de grensdiensten.

Het doel van het protocol is het tegengaan van grensoverschrijdende/transnationaal georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit in het Koninkrijk. De lokale en Nederlandse grensdiensten zullen gezamenlijk per land een plan van aanpak opstellen. Vervolgens zullen deze plannen van aanpak iedere drie jaar geëvalueerd, vernieuwd en herbevestigd worden.

Rechtsstaat

De maatregelen die voortvloeien uit het plan van aanpak zijn van belang voor een goed functionerende rechtsstaat, die randvoorwaardelijk is voor economische ontwikkeling, bijdraagt aan houdbare overheidsfinanciën en toeziet op de rechtmatigheid van bestedingen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.