Deze week ‘go of no-go’ voor vaccineren in de Cariben

Den Haag – Voor het einde van deze week wordt duidelijk of in het Caribisch deel van het Koninkrijk daadwerkelijk rond 15 februari met vaccineren kan worden begonnen. De voor de eilanden aangestelde speciaal vaccinatie-gezant Marc Sprenger “heeft het voornemen om deze week een go of no-go per eiland te geven”, schrijft minister van VWS Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

Het voorbehoud heeft te maken met ‘actiepunten’ die de eilanden nog moeten uitvoeren om verantwoord met vaccineren te kunnen beginnen. “Als aan de door de vaccinatiegezant en het RIVM gecommuniceerde randvoorwaarden wordt voldaan, zal vanaf 15 februari 2021 gestart worden met de vaccinatieprogramma’s op de eilanden”, aldus de bewindsman.

Inspectiebezoeken

De actiepunten zijn naar voren gekomen tijdens de inspectiebezoeken die een team  experts van het RIVM en VWS onder aanvoering van Sprenger (voormalig DG RIVM) in januari aan Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba heeft gebracht. Om welke actiepunten het precies gaat, laat De Jonge overigens in het midden, maar het lijkt erop dat de door de eilanden opgestelde uitvoeringsplannen nog niet helemaal op orde zijn.

Het verklaart waarom ook staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) eerder deze week in een brief aan de Kamer enkele slagen om de arm hield voor de startdatum van het vaccinatieprogramma in de Cariben. Inmiddels is al wel vastgesteld welke eilanden welk vaccin krijgen en is het RIVM begonnen met het voorbereiden van de verzending.

Verdeling vaccins

Voor Bonaire, Curaçao, Aruba en Sint Maarten wordt in de eerste fase voor zorgmedewerkers en mensen ouder dan 60 jaar het BioNTech/Pfizer vaccin ingezet.

De levering zal daarvan zal in vier tranches plaatsvinden, van respectievelijk de eerste dosis in twee leveringen en de tweede dosis ook in twee leveringen, die met een interval van maximaal zes weken tussen doses 1 en doses 2 worden geleverd.

Verspilling

Het Moderna-vaccin zal voor Saba en Sint Eustatius beschikbaar komen in twee leveringen. De eerste verzending voor de eerste doses wordt rond 15 februari verzonden, waarna de tweede levering voor de tweede doses vier weken later volgt.

Om met het oog op de kleinschaligheid zo efficiënt mogelijk te werken en verspilling van vaccin tot een minimum te beperken, wordt op Saba en Sint Eustatius het Moderna-vaccin in één keer aangeboden aan alle volwassenen.

‘Keihard gewerkt’

Blokhuis heeft deze week overlegd met de ministers Zita Jesus-Leito (Curaçao), Danguillaume Oduber (Aruba) en Richard Panneflek (Sint Maarten).

“De bewindspersonen concluderen met vaccinatiegezant Marc Sprenger dat er door heel veel betrokkenen keihard wordt gewerkt op alle eilanden om op tijd klaar te zijn voor de uitvoering van de vaccinatiecampagne en dat het heel hoopgevend is dat de eerste partijen vaccin rond 15 februari geleverd kunnen worden. Ook voor het Caribisch deel van het Koninkrijk ontstaat daarmee extra perspectief op het einde van de corona crisis”, laat het ministerie van VWS weten.

Voor 1 juni

Net als in Nederland, zal ook voor het Caribisch deel van het Koninkrijk bij de vaccinatiestrategie worden uitgegaan van het advies van de Gezondheidsraad. Alle volwassenen op de eilanden – inclusief de vele duizenden ongedocumenteerden – wordt de mogelijkheid aangeboden om gevaccineerd te worden tegen COVID-19.

Bij de leveringen wordt rekening gehouden met een vaccinatiebereidheid van 85%. Er wordt naar gestreefd de vaccinatiecampagne op alle eilanden uiterlijk 1 juni af te ronden, voor het begin van het orkaanseizoen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.