Uitvoeringsagenda als nieuwe stap in samenwerking met Curaçao en Aruba

Willemstad/Oranjestad – Curaçao en Aruba hebben met Nederland een uitvoeringsagenda opgesteld voor het uitvoeren van het Landspakket. Hierin  zijn onder andere maatregelen opgenomen die zich richten op het versterken van de rechtsstaat en het verbeteren van het financieel beheer, de belastingen, de zorg en het onderwijs.

Op 2 November ondertekenden Nederland en Curaçao de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket, op 13 november volgde Aruba.  De afgelopen weken zijn er afspraken gemaakt over de eerste stappen die de landen, veelal ondersteund door Nederland, gaat zetten. Deze stappen vinden hun weerslag in de eerste uitvoeringsagenda’s.

Doorlichting

Deze uitvoeringsagenda moet bijdragen aan de weerbaarheid en veerkracht van een duurzame economie en samenleving. Een economie en samenleving die beter bestand zijn tegen een crisis, met nieuwe kansen en perspectief voor burgers en bedrijven. Zo wordt er bijvoorbeeld een integrale doorlichting uitgevoerd van het ondernemerschapsbeleid en het investeringsklimaat om te komen tot concrete stappen die de binnenlandse economische dynamiek versterken en leiden tot meer werkgelegenheid.

Ook wordt er vergelijkende onderzoek gedaan naar de arbeidsvoorwaarden in de publieke sector, om te komen tot een kwalitatief betere en betaalbare overheidsorganisatie. De uitvoeringsagenda bestaat uit acties en werkprocessen gericht op concrete resultaten die steeds bijgewerkt worden. Dit zal in eerste instantie elk kwartaal gebeuren en aansluiten bij de besluitvorming in de Rijksministerraad over aanvullende tranches liquiditeitssteun.

Goede balans

Minister-president Rhuggenaath: “Onze regering is erg blij met deze zeer concrete stap zo snel na het akkoord met Nederland. Acties die nu in de uitvoeringsagenda staan zijn niet allemaal nieuw maar wel broodnodig; we gaan ze nu tot uitvoering brengen, door intensief samen te werken met alle betrokken overheidsinstanties en betrokkenen, in een transparante en actiegerichte organisatie. Geen woorden maar daden!”

“Met deze eerste uitvoeringsagenda is een volgende stap gezet om samen met Nederland sterker uit de economische crisis te komen, met een goede balans tussen noodzakelijke hervormingen en investeringen in onze economie en samenleving. Met aandacht voor de sociale samenhang. Al dit jaar gaan we hier de vruchten van plukken”, aldus premier Rhuggenaath.

Routekaart

Premier Wever-Croes: “In deze uitdagende tijden zijn duidelijkheid en concrete afspraken nodig. Die zijn nu vastgelegd in de uitvoeringsagenda. Ik geloof in Aruba. Het zijn moeilijke tijden maar breken zullen we niet. Wij kijken naar de toekomst. Wij kijken vooruit. Samen staan we sterk.”

Staatssecretaris Knops (BZK) is blij dat door middel van de uitvoeringsagenda op een concrete manier invulling wordt gegeven aan de noodzakelijke hervormingen. “Na de ondertekening van de onderlinge regeling heb ik aangegeven dat het echte werk nu pas gaat beginnen. Deze uitvoeringsagenda helpt ons hierbij en vormt op deze manier een routekaart met deadlines.”

Lees hier het Landspakket Curaçao en hier dat van Aruba.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.