Nederlandse vissers al 9 maanden in Venezolaanse cel

Den Haag – Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) wil dat de Nederlandse regering alles op alles zet om vijf Nederlandse vissers die al negen maanden vastzitten in een gevangenis in Venezuela vrij te krijgen.

Sjoerdsma heeft vandaag over de kwestie schriftelijke vragen gesteld aan minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Uit de vragen kan ook worden opgemaakt dat Nederland vorig jaar financiële steun heeft gegeven aan Venezuela. Hieronder de vragen:

  1. Bent u bekend met het bericht dat er al negen maanden vijf Nederlandse vissers vastzitten in een gevangenis in Venezuela?
  2. Kunt u bevestigen dat er inderdaad vijf Nederlandse staatsburgers vastzitten in Venezuela? Zo ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren?
  3. Klopt het dat deze Nederlanders onrechtmatig, zonder proces en/of veroordeling vastzitten?  Zo ja, in wat voor omstandigheden bevinden zij zich?
  4. Wat voor pogingen heeft u tot nu toe gedaan om deze Nederlandse staatsburgers vrij te krijgen?
  5. Is er een lopende dialoog met de Venezolaanse regering en diplomatieke dienst over deze kwestie?
  6. Klopt het dat de Nederlandse regering financiële steun heeft gegeven aan Venezuela in het afgelopen jaar? Zo ja, vanuit welke motivatie? Heeft u daarbij ook geëist dat deze vijf Nederlandse onderdanen worden vrijgelaten? Zo nee, waarom niet?
  7. Kunt u de Kamer verzekeren dat u alles op alles zet om deze Nederlanders vrij te krijgen?
  8. In het geval deze Nederlanders vrij komen, kunt u er ook voor zorgen dat ze een repatriëringsvlucht krijgen naar Nederland?
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.