Kansspelautoriteit stuurt deurwaarder naar Curaçaos online gokbedrijf

Den Haag – De Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa) is een invorderings-procedure gestart tegen het op Curaçao gevestigde bedrijf 1x Corp NV. Deze aanbieder van online kansspelen is in 2019 wegens illegale activiteiten een boete van 200.000 euro opgelegd, maar weigert te betalen. De Ksa ziet daarin “een sterke indicatie dat de aanbieder onbetrouwbaar is.”

Het bedrijf is meerdere malen gemaand het boetebedrag te betalen, maar heeft niet gereageerd. De Ksa heeft daarom een dwangbevel uitgevaardigd en is een zogeheten dwanginvorderingstraject begonnen. Binnenkort zal een gerechtsdeurwaarder aankloppen bij Landhuis Joonchi aan de Kaya Richard J. Beaujon z/n, waar 1x Corp is gevestigd. Althans, op papier, want het bedrijf en de eigenaar houden zich schuil achter het trustkantoor Global Related Services BV.

Geen toezicht

1x Corp is beboet omdat het bijna honderd goksites met duizenden kansspelen exploiteerde die gericht waren op de Nederlandse markt zonder dat het over een vergunning beschikte. Het bedrijf opereerde onder een Curaçaose sublicentie. Deze zijn voor malafide aanbieders aantrekkelijk, omdat er op Curaçao geen toezicht op eventuele illegale activiteiten wordt gehouden. Er zijn naar schatting duizenden sublicenties in omloop.

Amper 60% van de boetes wordt daadwerkelijk geïnd

De Kansspelautoriteit maakt zich al jaren zorgen over deze praktijken, maar staat vrijwel machteloos. Ook al zegt de Ksa te weten welke trustkantoren ‘administratieve diensten’ verlenen aan de gokbedrijven en die, zoals in het geval van 1x Corp, afschermen, ze worden hoogstzelden aangepakt. Een voorbeeld daarvan is het eveneens vanuit Curaçao opererende EMS Management NV.

Niet op de hoogte

Het trustbedrijf van de Nederlandse zakenman George van Zinnicq Bergmann kwam onlangs in het nieuws als oprichter/bestuurder van Virtual Coin Gaming NV dat enkele weken geleden door de Ksa een boete van 500.000 euro kreeg opgelegd. EMS Management zelf werd niet beboet omdat Bergmann aanvoerde niet op de hoogte te zijn geweest van de illegale activiteiten van het door zijn trustkantoor bestuurde gokbedrijf.

“De bestuurder (het trustkantoor van Bergmann; red) is niet als overtreder aangemerkt. In het belang van het vertrouwelijke karakter van procedures kunnen geen nadere uitspraken worden gedaan over de inhoud van deze procedure”, aldus een officiële woordvoerder van de Ksa.

Vliegensvlug

Overigens laten exploitanten zich niet stoppen door de Ksa. Zodra ze er lucht van krijgen onderwerp van onderzoek te zijn, wijzigen ze vliegensvlug de naam van hun website. Zo opereerde 1x Corp eerst onder de domeinnaam www.1xbet.com. Na de start van het onderzoek door Ksa werd dat veranderd in www.xbet-1.com om vervolgens de illegale activiteiten onverminderd voort te zetten.

Ook het uitdelen van boetes maakt niet op iedereen indruk. Van de ongeveer 6 miljoen euro aan boetes die tussen 2016 en 2021 zijn uitgedeeld, is circa 3,7 miljoen euro daadwerkelijk geïnd (amper 60 procent), zo blijkt uit door de Ksa verstrekte cijfers. Oorzaak: trustkantoren doen er alles aan doen hun cliënten uit de wind te houden. “Als uit onderzoek blijkt dat een trustkantoor zich inlaat met een illegale kansspelaanbieder, zal de Ksa dit melden bij De Nederlandsche Bank”, waarschuwt de zegsman.

Witwassen

Willemstad wordt gezien als de ‘worldcapital’ van de gokmaffia die, vanwege het ontbreken van adequaat toezicht, onder meer door internationale criminele organisaties wordt benut om winsten uit drugs-, wapen- en mensenhandel wit te wassen of voor de financiering van terrorisme.   

“De Ksa is ervan op de hoogte dat kansspelen ook risico’s op criminaliteit met zich meebrengen. De Kansspelautoriteit houdt echter alleen toezicht op kansspelen die in Nederland worden aangeboden. Als er aanleiding voor is, bijvoorbeeld als illegale online kansspelen samenlopen met misdrijven die strafbaar zijn gesteld in andere wetten, kan een zaak overgedragen worden aan het Openbaar Ministerie voor strafrechtelijke handhaving”, aldus de woordvoerder.

Bescherming

De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft drie doelstellingen: Het beschermen van consumenten, het voorkomen van kansspelverslaving en het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit. Door het ontbreken van toezicht op aanbieders van online kansspelen die op basis van een Curaçaose sublicentie opereren, lopen spelers grote risico’s. Ze worden gelokt met miljoenen aan prijzengeld, maar er is geen enkele onafhankelijke controle of het er eerlijk aan toegaat.

Voorzitter Nardy Cramm van de Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen, tevens uitgever van de knipselkrant-curacao.com, doet al vele jaren onderzoek naar de online goksector op Curaçao. De stichting komt op voor spelers die door malafide aanbieders worden gedupeerd, maar nergens terecht kunnen met hun klachten.

Misstanden

“De misstanden zijn enorm. De websites richten zich op minderjarigen, maken gebruik van zeer verslavende spelen en lichten de spelers op. Inzetgelden worden weggesluisd, er wordt vrijwel niets uitgekeerd en spelers kunnen nergens verhaal halen”, aldus Cramm. Een van de bedrijven waar de stichting aangifte heeft gedaan is dat van Bergmann.

Vragen, geen antwoorden

Malafide aanbieders van online kansspelen verschuilen zich graag achter dienstverleners in o.a. Willemstad, constateert de Nederlandse Kansspelautoriteit.

Trustkantoren treden op als oprichter en bestuurder van vennootschappen uit de goksector waarvan de eigenaren er vaak een web van offshorebedrijven in louche eilandstaatjes op nahouden zodat ze moeilijk op te sporen zijn.

(Foto Ksa)

“Trustkantoren die zich bezighouden met het beheren van vennoot-schappen zijn verplicht hun cliënten te kennen en integriteitsrisico’s te beheersen. De Ksa ziet dat trustkantoren steeds vaker hun diensten verlenen aan kansspelaanbieders die geen vergunning hebben om hun kansspelen in Nederland aan te bieden. Uit onderzoeken blijkt dat deze kansspelaanbieders nogal eens gevestigd zijn in Gibraltar, Curaçao, Antigua & Barbuda, Costa Rica, de Bahama’s, Cyprus en Malta”, staat te lezen op de website van de Ksa.

“Trustkantoren die diensten verlenen aan kansspelaanbieders die geen vergunning hebben in Nederland, maar die toch hun producten aanbieden aan Nederlandse consumenten, handelen in strijd met de wet. Zij kunnen door de Ksa medeverantwoordelijk worden gehouden voor het kansspelaanbod door de betreffende aanbieder.”

Vertrouwelijk

In het verslag van het onderzoek door de Ksa naar de illegale activiteiten van Virtual Coin Gaming NV komt de rol van de bestuurder ter sprake, EMS Management Services NV van de Nederlandse, op Curaçao domicilie houdende zakenman George van Zinnicq Bergmann. De Ksa heeft genoegen genomen met diens verweer niet te hebben geweten dat onder zijn bestuur sprake was van illegale activiteiten die tot een megaboete van 5 ton leidden.

Op de vraag waarom het trustkantoor niet medeverantwoordelijk is gehouden, luidt het antwoord: “In het belang van toezicht, handhaving en het vertrouwelijke karakter van een eventuele procedure, kan de Ksa geen nadere uitspraken doen.”

Onbeantwoord

De redactie heeft Bergmann, tevens vicevoorzitter en woordvoerder van de Curaçao Internet Gaming Association (CIGA), een aantal vragen voorgelegd om duidelijkheid te krijgen over de rol van trustkantoren als bestuurder van vennootschappen die volgens de Ksa de wet overtreden. Op 12 januari liet Bergman weten “graag bereid te zijn de vragen te beantwoorden.” Daarna is het stil gebleven. Hieronder de onbeantwoord gebleven vragen:

– Bent u het ermee eens dat het de taak van bestuurders van ondernemingen is om toezicht te houden op het handelen van onderneming(en) die zij besturen?

– Bent u het ermee eens dat bestuurders van ondernemingen verantwoordelijkheid dragen voor het handelen van onderneming(en) die zij besturen?

– Klopt het dat u c.q. EMS Management Services NV (dan wel een andere tot de ‘EM Group’ behorende vennootschap), Virtual Coin Gaming NV heeft opgericht?

– Klopt het dat u c.q. EMS Management Services NV is opgetreden als bestuurder van Virtual Coin Gaming NV?

– Klopt het dat u in persoon vanwege uw betrokkenheid bij Virtual Coin Gaming NV gehoord bent door/namens de Nederlandse Kansspelautoriteit?

– Klopt het dat u bij die gelegenheid heeft verklaard niet op de hoogte te zijn geweest van de (illegale) activiteiten van Virtual Coin Gaming NV?

– Hoe verklaart u het dat u niet op de hoogte was van de (illegale) activiteiten van Virtual Coin Gaming NV terwijl u bestuurder van de onderneming was?

– Klopt het dat EMS Management Services NV is uitgeschreven als bestuurder van Virtual Coin Gaming NV nadat u vernam dat de Ksa een onderzoek had ingesteld?

– Waarom heeft u dat gedaan?

– Klopt het dat u dat ook heeft gedaan bij andere door u c.q. de ‘EM Group’ bestuurde ondernemingen toen deze onderwerp van onderzoek door de Ksa werden?  

– Klopt het dat u c.q. tot de EM Group behorende vennootschappen in een eerder onderzoek van de Ksa een waarschuwing heeft gekregen?

– Klopt het dat er in een ander eerder onderzoek van de Ksa over u c.q. tot de ‘EM Group’ behorende vennootschappen een melding is gedaan bij de De Nederlandsche Bank?

– Van hoeveel ondernemingen is u c.q. tot de ‘EM Group’ behorende vennootschappen bestuurder van ondernemingen die online kansspelen aanbieden?

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.