Kamerlid Kuiken deelt zorgen over plan containerhaven Bonaire

Den Haag – Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) wil van het kabinet weten of het ervoor kan zorgen dat de nieuwe containerhaven van Bonaire op een minder kwetsbare locatie komt dan de beoogde plek bij Hato.

Het Kamerlid heeft daarover vandaag schriftelijke vragen gesteld aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Kuiken reageert daarmee op het bericht van Dossier Koninkrijksrelaties over de vrees van de Conserve Bonaire dat een haven bij Hato grote schade toebrengt aan het nu nog ongerepte koraalrif en ook andere milieubezwaren met zich meebrengt.

De organisatie is een online-petitie gestart om het eilandbestuur en de regering te bewegen de plannen aan te passen. Hieronder de vragen van Attje Kuiken:

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Verzet tegen plan Bonaire voor containerhaven’? 1)
  2. Wat is uw reactie op het bericht?
  3. Deelt u de zorgen die er zijn over de schade van een containerhaven op de locatie zoals in het huidige plan voorzien? Zo ja, had u deze zorgen ook ten tijde van het tekenen van het convenant? Zo nee, waarom niet?
  4. Heeft u contact opgenomen met Conserve Bonaire over hun zorgen over de milieuschade van het plan om bij Hato een containerhaven te bouwen? Zo ja, wat is het resultaat van dit contact? Zo nee, waarom niet?
  5. Deelt u de mening dat het ongewenst is om een containerhaven te bouwen in een gebied met een ongerept rif en in een beschermd marienpark terwijl er een goede alternatieve locatie beschikbaar is? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen tegen het huidige plan? Zo nee, waarom niet?
  6. Is inmiddels een opdracht voor de uitvoering van een planstudie gestart? Zo ja, hoe luidt deze?

  1. Lees hier het bericht: Verzet tegen plan Bonaire voor containerhaven
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.