Rijk: Inspraakprocedure voor bouw olieterminals op Bonaire

Kralendijk – Om de voorzieningszekerheid en veilige opslag van brandstoffen op Bonaire structureel te borgen heeft het kabinet besloten om de beleidsdeelneming ‘Bonaire Brandstof Terminals’ (BBT) op te richten.

BBT gaat een kleine terminal en pier nabij de elektriciteitscentrale te bouwen waarmee Bonaire de komende jaren onafhankelijk van anderen brandstof kan aanvoeren voor de productie van stroom. Daarnaast wordt een moderne terminal voor de opslag van diesel-, benzine- en kerosine bij het vliegveld gerealiseerd. De huidige opslag bij Hato wordt in overleg met Curoil naar het vliegveld verplaatst.

Inspraak

Voordat de brandstofopslagen kunnen worden gebouwd, moet een aantal procedures worden doorlopen zoals natuur- en omgevingsonderzoek en inspraakprocedures. De Rijkdienst Caribisch Nederland zal daarvoor een website met informatie over de onderzoeken en (inspraak)procedures openen.

De bestaande brandstofopslagen op Bonaire voor diesel, benzine en kerosine zijn aan vervanging toe. Het Rijk werkt samen met het Openbaar Lichaam aan korte en lange termijnoplossingen. Hierbij horen ook maatregelen om Bonaire van leveringszekerheid te bieden zodat vliegverkeer, elektriciteit- en drinkwaterproductie veilig en ononderbroken kunnen blijven plaatsvinden.

Er zijn twee overlegorganen ingesteld, de interdepartementale Taskforce Brandstoffen Bonaire waarin ook het OLB is vertegenwoordigd en de Stuurgroep Brandstoffen onder voorzitterschap van gezaghebber Edison Rijna.

Noodmaatregelen

Omdat de levering van brandstoffen voor de elektriciteitscentrale via de olieoverslag BOPEC vorig jaar april  is gestopt, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) al eerder samen met Curoil noodmaatregelen getroffen om de aanvoerroute van brandstoffen met dieselleveringen via de locatie Hato met tankauto’s naar de elektriciteitscentrale te borgen.

Daarnaast wordt gewerkt aan een alternatieve aanvoerroute van goedkope stookolie met drijvende opslag bij de steiger voor het vliegveld. Met deze noodmaatregelen is de voorzieningszekerheid op Bonaire op de korte termijn geborgd.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.