OM Curaçao is alert op stemfraude

Willemstad – Het Openbaar Ministerie op Curaçao heeft aangekondigd met het oog op de Statenverkiezingen van 19 maart alert te zijn op onder meer het ronselen van stemmen.

Op 19 maart vinden de verkiezingen plaats voor de nieuwe Staten van Curaçao. De verschillende politieke partijen zullen campagne voeren om zoveel mogelijke stemmen te behalen om op die manier vertegenwoordigd te worden in de Staten.

Rechtsstaat

“Vrije, geheime en eerlijke verkiezingen staan aan de basis van de democratische rechtsstaat. Het belang hiervan is in de Staatsregeling en in internationale verdragen vastgelegd. Een kiezer heeft het recht om zonder enige beïnvloeding zijn stem uit te brengen en de inhoud van zijn keuze voor zichzelf te houden. Deelnemen aan de verkiezingen is een belangrijk verworven recht, dat in vele delen van de wereld niet vanzelfsprekend is”, aldus het OM.

Signalen

“Een voorbeeld dat verkiezingen niet op een eerlijke manier verlopen is het kopen en verkopen van stemmen, hetzij met contant geld of door andere gunsten/beloftes. Rond elke verkiezing bereiken het Openbaar Ministerie in Curaçao weer signalen dat kiezers zich laten omkopen om hun stem op een bepaalde partij of persoon uit te brengen. Dit beïnvloedt het vrije en eerlijke verloop van de verkiezen en is bovendien strafbaar.”

Gevangenisstraf

Het is conform het Wetboek van Strafrecht Curaçao zowel verboden om een kiezer te betalen voor zijn stem als om kiezer betaald te worden voor een stem op een bepaalde partij of persoon. Zowel de omkoper als de omgekochte kiezer kan gestraft worden met een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar. “Het Openbaar Ministerie zal gedurende de periode tot aan de verkiezingen extra oplettend zijn op signalen van omkoping en deze onderzoeken.”

Artikel 2:44 Wetboek van Strafrecht Curaçao:

Lid 1. Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing door gift of belofte iemand omkoopt om zijn of eens anders kiesrecht hetzij niet, hetzij op bepaalde wijze uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Lid 2. Met ten hoogste dezelfde straf wordt gestraft de kiezer of de gemachtigde van een kiezer die zich door gift of belofte tot een of ander laat omkopen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.