Ook Sint Maarten versobert salarissen publieke sector

Philipsburg – Met de presentatie van een landsverordening ter versobering van de  arbeidsvoorwaarden komt het kabinet-Jacobs tegemoet aan een van de voorwaarden die Nederland heeft gesteld aan het verstrekken van renteloze leningen om Sint Maarten door de coronacrisis te helpen.

Bewindslieden en Statenleden leveren 25% in op hun totale pakket aan arbeidsvoorwaarden. Voor de premier komt dat neer op een verlaging van ruim 40.000 gulden naar 30.000 gulden. Ambtenaren worden gemiddeld gekort met 12,5%.

Het salarisplafond (inclusief secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder ook pensioen) bij de overheid, de (semi-)publieke sector en door de overheid in te huren consultants wordt gelegd op 130% van het inkomen van de minister-president, de ‘Jacobs-norm’. Dat komt neer op net geen 40.000 gulden per maand.

De landsverordening waarmee de Staten nog moeten instemmen, gaat met terugwerkende kracht in per 1 juli 2020 en heeft een tijdelijk karakter, totdat Sint Maarten niet langer afhankelijk is van liquiditeitssteun uit Nederland. Curaçao en Aruba hebben een soortgelijke versobering al eerder doorgevoerd.

Bericht delen
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Advertentie

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.