Ook Sint Maarten versobert salarissen publieke sector

Philipsburg – Met de presentatie van een landsverordening ter versobering van de  arbeidsvoorwaarden komt het kabinet-Jacobs tegemoet aan een van de voorwaarden die Nederland heeft gesteld aan het verstrekken van renteloze leningen om Sint Maarten door de coronacrisis te helpen.

Bewindslieden en Statenleden leveren 25% in op hun totale pakket aan arbeidsvoorwaarden. Voor de premier komt dat neer op een verlaging van ruim 40.000 gulden naar 30.000 gulden. Ambtenaren worden gemiddeld gekort met 12,5%.

Het salarisplafond (inclusief secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder ook pensioen) bij de overheid, de (semi-)publieke sector en door de overheid in te huren consultants wordt gelegd op 130% van het inkomen van de minister-president, de ‘Jacobs-norm’. Dat komt neer op net geen 40.000 gulden per maand.

De landsverordening waarmee de Staten nog moeten instemmen, gaat met terugwerkende kracht in per 1 juli 2020 en heeft een tijdelijk karakter, totdat Sint Maarten niet langer afhankelijk is van liquiditeitssteun uit Nederland. Curaçao en Aruba hebben een soortgelijke versobering al eerder doorgevoerd.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.