Beleid om drinkwater op Bonaire betaalbaar te houden (nog) niet gelukt

Den Haag – Het is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat niet gelukt een structurele oplossing te vinden voor het betaalbaar houden van de drinkwatertarieven op Bonaire.

De betrouwbaarheid en de kwaliteit van het drinkwater zijn wel toegenomen. Dat blijkt uit een zogeheten ‘beleidsdoorlichting’ over de periode 2014 tot 2019 die door staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer is aangeboden. “Voor de drinkwatervoorziening in Caribisch Nederland en de afvalwatervoorziening op Bonaire is het nodige verbeterd, maar zijn nog niet alle gestelde doelen bereikt”, erkent de bewindsvrouw in reactie op de bevindingen.

Lange termijn

De invoering in 2016 van de Wet elektriciteit en drinkwater BES heeft ten aanzien van betaalbare tarieven niet het beoogde effect gehad. “Voorgesteld wordt om de beleidsdoelstellingen voor betaalbaarheid op de lange termijn te bezien. Deze suggestie neem ik over.”

Van Veldhoven wijst er op dat op dit moment onderzoek wordt gedaan naar opties voor een financieel duurzame exploitatie van de drinkwater-voorziening op alle drie de eilanden, waarbij de kosten voor de inwoners maar ook de subsidies vanuit Europees NL beheersbaar moeten zijn. De resultaten hiervan komen medio 2021 beschikbaar.”

Klik hier voor het gehele rapport (zie hoofdstuk 5).

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.