Coronasteun voor Caribisch Nederland verlengd en uitgebreid

Den Haag – De vandaag door het kabinet gepresenteerde verlenging en uitbreiding van het steunpakket voor het overeind houden van de economie – en daarmee het behoud van banen – geldt ook voor Caribisch Nederland.

De maatregelen voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn qua opzet en doelstelling vergelijkbaar met die op het vasteland, maar aangepast aan de lokale omstandigheden. Hieronder de passage over Caribisch Nederland uit de brief die het kabinet zojuist naar de Tweede Kamer heeft gestuurd:

“Het uitgangspunt blijft dat voor Caribisch Nederland een vergelijkbare benadering wordt gekozen als voor Europees Nederland, rekening houdend met de lokale situatie. Op grond daarvan zijn voor Caribisch Nederland specifieke maatregelen getroffen, die dezelfde doelstelling hebben als de Europees Nederlandse regelingen.

De huidige situatie in Caribisch Nederland geeft ook aanleiding om de tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomstenverlies voor tweede kwartaal van 2021 door te trekken. De tegemoetkoming in de loonkosten blijft 80%, en ook wordt de vermogenstoets voor zelfstandig ondernemers niet ingevoerd. De extra uitgaven die met deze maatregelen gepaard gaan, bedragen naar verwachting ca. € 1,5 miljoen.

Daarnaast is in Caribisch Nederland de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten BES (TVL BES) van kracht. Deze regeling is gebaseerd op de TVL voor Europees Nederland, en toegesneden op de lokale omstandigheden. Zo kent de regeling een standaard vaste kostenratio voor alle sectoren, en is voor het vierde kwartaal van 2020 het subsidiepercentage voor de regeling verhoogd van 50% naar 75%.

De doorvertaling van de verruimingen van de TVL voor Europees Nederland naar Caribisch Nederland voor het eerste en het tweede kwartaal van 2021 verloopt via het reguliere besluitvormingsproces. Voor continuering van de 75% subsidieregeling voor Caribisch Nederland in het eerste en tweede kwartaal van 2021 is op de EZK-begroting € 8 miljoen meer nodig dan het huidige budget van € 6 miljoen. In lijn met de Europees Nederlandse besluitvorming wordt het uitstel van belastingbetaling voor Caribisch Nederland verlengd tot 1 juli 2021.

Gezien de bestaande verschillen tussen de fiscale stelsels wordt voor Caribisch Nederland een tijdelijke aanpassing voor het jaar 2021 van de gebruikelijkloonregeling uitgewerkt die aansluit bij de lokale omstandigheden en de al bestaande wettelijke faciliteit voor nieuw opgerichte lichamen in Caribisch Nederland.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.